Αθήνα, 29 Αυγούστου 2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                               ΝΠΔΔ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Για αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των φαρμακείων, κατηγορεί την εταιρία ΑΒΒΟΤΤ LABORATORIES ABEE , με επιστολή του προς τον Υπουργό Υγείας και τον Πρόεδρο του  ΕΟΠΥΥ , ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος.

Αφορμή αποτέλεσε επιστολή της εταιρίας σχετικά με το σύστημα παρακολούθησης Γλυκόζης Flash–Freestyle Libre, κατόπιν της από 6 Αυγούστου σχετικής  επιστολής του ΠΦΣ προς τον Υπουργό Υγείας , όπου κατήγγειλε ότι η ΑΒΒΟΤΤ διαθέτει τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre των εν λόγω αισθητήρων  κατευθείαν προς τους ασθενείς, αρνούμενη τη διάθεση μέσω των φαρμακείων.

Στην επιστολή της η εταιρία, με ημερομηνία 9 Αυγούστου, χαρακτηρίζει  «απολύτως αναληθείς» τους «ισχυρισμούς του ΠΦΣ».

Ο Π.Φ.Σ. με νέα επιστολή – απάντηση του προς τον Υπουργό Υγείας, διαψεύδει την εταιρία παραθέτοντας και σχετικό ενημερωτικό φυλλάδιο της εταιρίας το οποίο αναφέρει :

«Πώς μπορούν τα φαρμακεία να παραγγείλουν το σύστημα FreeStyle Libre;

 …Η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre, που είναι απαραίτητη για τη χρήση του συστήματος διατίθεται αποκλειστικά από την εταιρεία ABBOTT απευθείας στον ασθενή.

Πώς μπορούν οι ασθενείς να προμηθευτούν τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre; 

Στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που δικαιούνται αποζημίωση, η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre διατίθεται δωρεάν, αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ABBOTT, με την εκτέλεση της πρώτης γνωμάτευσης για αισθητήρες…».

Η εταιρία περίτρανα αυτοδιαψεύδεται από το δικό της ενημερωτικό φυλλάδιο που απευθύνεται στους ασθενείς και στους φαρμακοποιούς και αποδεικνύεται πλήρως η διάθεση της να διαστρεβλώσει  την πραγματικότητα.

Σας επισυνάπτουμε την  τελευταία επιστολή του Π.Φ.Σ. καθώς και το ενημερωτικό φυλλάδιο της ABBOTT.

Εκ του ΠΦΣ

                Αθήνα, 26 Αυγούστου 2019

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ                                ΝΠΔΔ           Αριθμ. Πρωτ. 3319 Προς : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Βασίλειος Κικίλιας 2. Πρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Βασίλειος Πλαγιανάκος 3. Αντιπρόεδρος Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κυρία Θεανώ Καρποδίνη Κοινοποίηση : ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ Θέμα: «Πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού» Σε συνέχεια του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3203/06.8.2019 εγγράφου μας με θέμα «Πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού» και προς απάντηση του από 09.8.2019 εγγράφου της εταιρείας «ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ» (αρ. πρωτοκόλλου Π.Φ.Σ. 3250/09.8.2019) που απευθύνεται προς Υμάς και τον Π.Φ.Σ., επαγόμεθα τα κάτωθι: Ως αποδεικνύεται δυνάμει του ενημερωτικού φυλλαδίου της ως άνω εταιρείας που διανέμεται στους ασθενείς και τα φαρμακεία και αντίγραφό του σας επισυνάπτουμε, η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre διανέμεται αποκλειστικά από την εταιρεία «ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ» απευθείας στους ασθενείς και όχι από τα φαρμακεία. Συγκεκριμένα στο ενημερωτικό φυλλάδιο αναφέρεται ότι: «Πώς μπορούν τα φαρμακεία να παραγγείλουν το σύστημα FreeStyle Libre;  …Η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre, που είναι απαραίτητη για τη χρήση του συστήματος διατίθεται αποκλειστικά από την εταιρεία ABBOTT απευθείας στον ασθενή. Πώς μπορούν οι ασθενείς να προμηθευτούν τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre;  Στους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ που δικαιούνται αποζημίωση, η συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre διατίθεται δωρεάν, αποκλειστικά μέσω της εταιρείας ABBOTT, με την εκτέλεση της πρώτης γνωμάτευσης για αισθητήρες…». Τοιουτοτρόπως επιβεβαιώνεται πλήρως το σύνολο των αναφερομένων στο υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3203/06.8.2019 έγγραφό μας, συγχρόνως δε, διαψεύδονται απολύτως όσα παραθέτει η «ABBOTT LABORATORIES (ΕΛΛΑΣ) ΑΒΕΕ» στο έγγραφό της προς Υμάς και τον Π.Φ.Σ. Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η εν λόγω εταιρεία διαθέτει στα φαρμακεία μόνο τους αισθητήρες συνεχούς καταγραφής της γλυκόζης, ενώ διαθέτει τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre των εν λόγω αισθητήρων απευθείας στους ασθενείς, αρνούμενη επί της ουσίας να την διαθέσει και στα φαρμακεία. Αποδεικνύεται πέραν πάσης αμφιβολίας ότι η εν λόγω εταιρεία, δραστηριοποιούμενη στον αυτό χώρο με τα φαρμακεία ως Παραγωγός και ως Πάροχος, και αρνούμενη να διαθέσει τη συσκευή ανάγνωσης FreeStyle Libre των εν λόγω αισθητήρων στα φαρμακεία, αποκτά αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι των φαρμακείων. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως προβείτε σε άμεσες ενέργειες για να επιλυθεί το ανωτέρω ζήτημα. Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση. Mε Εκτίμηση   O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                          ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ