Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 446

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: Επιστροφή της διαφοράς rebate του διμήνου 9ου– 10ου στην πληρωμή του Νοεμβρίου

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Κατατέθηκαν σήμερα στους λογαριασμούς των φαρμακείων τα χρήματα από τον ΕΟΠΥΥ για την πληρωμή των συνταγών του μηνός Νοεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι ο επαναϋπολογισμός του rebate λόγω του διαχωρισμού της δαπάνης εμβολίων και φαρμάκων, θα ισχύσει αναδρομικά από 01-09-2020, μετά από παρέμβαση του ΠΦΣ και αφορά όλα τα αποζημιούμενα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών.

Για το δίμηνο Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου η διαφορά που προέκυψε από τον επαναπροσδιορισμό του rebate, συμψηφίζεται στην πληρωμή του μηνός Νοεμβρίου η οποία μόλις πραγματοποιήθηκε.

Για τις συνταγές του Νοεμβρίου, ο νέος τρόπος υπολογισμού του rebate πραγματοποιήθηκε λογιστικά κατά την εκκαθάριση της συγκεκριμένης υποβολής κάθε φαρμακείου από την ΚΜΕΣ , παρότι δεν είχε εκδοθεί ξεχωριστό τιμολόγιο για εμβόλια και φάρμακα (το ίδιο θα ισχύσει και για την πληρωμή των συνταγών μηνός Δεκεμβρίου).

Συνοψίζοντας, στην πληρωμή των λογαριασμών του μηνός Νοεμβρίου υπάρχει αυτόματη αφαίρεση της “ΔΙΑΦΟΡΑΣ REBATE του ΔIMHNOY 9ου-10ου” που είχε παρακρατηθεί και αθροιστικά επιπλέον όφελος που προκύπτει από τον τρέχοντα προσδιορισμό του rebate για τις συνταγές του μηνός Νοεμβρίου, με τα νέα δεδομένα.

Αυτά αποτυπώνονται στο πεδίο ΠΛΗΡΩΜΕΣ στην πύλη ΚΜΕΣ, από όπου ο Φαρμακοποιός έχει την πλήρη εικόνα της εκκαθάρισης κάθε μηνός.

Ενημερωτικά σας αναφέρουμε ότι το ποσό που μας είχαν παρακρατήσει στο rebate των μηνών Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου πριν την εφαρμογή του διαχωρισμού του, ήταν συνολικά 10.197.000 €. Με την εφαρμογή του διαχωρισμού, όπως ζητήσαμε, επιστράφηκε στα φαρμακεία ποσό 3.135.000 €. Δηλαδή μεσοσταθμικά η επιστροφή ανέρχεται στο 30% του ποσού της αρχικής παρακράτησης.

Συνάδελφοι,

Για τον ΠΦΣ η κατάργηση του άδικου μνημονιακού rebate αποτελεί βασική στρατηγική επιδίωξή μας. Το πρώτο βήμα έγινε. Συνεχίζουμε με δυναμισμό και αποφασιστικότητα για την ολοκλήρωση του στόχου μας.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ