Αθήνα, 1 Απριλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 1633

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Στην πληρωμή ΕΟΠΥΥ μηνός Ιανουαρίου πολλά φαρμακεία εισέπραξαν υπό τη μορφή συμψηφισμού με το Rebate, ποσά τα οποία αφορούσαν σε επιστροφή λόγω της επίτευξης στόχου διείσδυσης των γενοσήμων.

Η επιστροφή μέσω συμψηφισμού θα συνεχιστεί και τους επόμενους μήνες.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ