ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

A.Π. 4540 ΑΘΗΝΑ 3/9/2018

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Κατάθεση αίτησης ακυρώσεως κατά του Π.Δτος για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων»

Σας ενημερώνουμε ότι ο Π.Φ.Σ. δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του Ηλία Δημητρέλλο και Απόστολο Παπακωνσταντίνου, άσκησε αίτηση ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά του υπ’ αριθμόν 64/2018 Προεδρικού Διατάγματος «Ρυθμίσεις επαγγέλματος φαρμακοποιού – Ίδρυση φαρμακείου» (ΦΕΚ Α΄ 124/11.7.2018).

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με Συναδελφικούς Χαιρετισμούς

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας

Κυριάκος Θεοδοσιάδης Σεραφείμ Ζήκας