ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΝΠΔΔ

Αθήνα, 30.3.2018

Αρ. Πρωτ. 1314
ΠΡΟΣ
Τον ΕΟΠΥΥ
Διεύθυνση Φαρμάκου
Γενική Διεύθυνση Οργάνωσης
και Σχεδιασμού Αγοράς Υπηρεσιών Υγείας
Υπόψη Προϊσταμένης
κας Π. Λίτσα

Λόγω των αργιών του Πάσχα παρακαλούμε όπως η τελική ημερομηνία κατάθεσης των συνταγών μηνός Μαρτίου, παραταθεί μέχρι και την Τρίτη 10/4/2018.
Με τιμή

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ