Στην ειδική συνταγή ναρκωτικών οι ασθένειες αναφέρονται πλέον μόνο με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς όπως παρακάτω:  κωδικός 303 αντί αλκοολισμός κωδικός 301 αντί διαταραχές προσωπικότητας κωδικός 307 αντί διαταραχές ύπνου

κωδικός 345 αντί επιληψία

κωδικός 300 αντί νευρώσεις – ψυχονευρώσεις – ψυχοσωματικές διαταραχές

κωδικός 306 αντί παιδικής ηλικίας μονοσυμπτωματικές αντιδράσεις

κωδικός 313 αντί παιδικής ηλικίας νευρώσεις

κωδικός 319 αντί παιδικής ηλικίας νοητικές ανεπάρκειες

κωδικός 299 αντί παιδικής ηλικίας ψυχώσεις

κωδικός 297 αντί παράνοια και παρανοειδείς καταστάσεις

κωδικός 304 αντί τοξικομανίες και άλλες διαταραχές χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών

κωδικός 310 αντί υποκειμενικό σύνδρομο κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων

κωδικός 292 αντί φαρμακευτικές ψυχώσεις

κωδικός 294 αντί ψυχώσεις οργανικές, χρόνιες καταστάσεις (οργανικά ψυχοσύνδρομα)

κωδικός 293 αντί ψυχώσεις οργανικές επεισοδιακού χαρακτήρα (συμπτωματικές, λοιμώδους ή άλλης αιτιολογίας)

κωδικός 298 αντί ψύχωση αντιδραστική (ψυχογενείς ψυχώσεις)

κωδικός 296 αντί ψύχωση μανιοκαταθλιπτική

κωδικός 295 αντί ψύχωση σχιζοφρενικής ομάδας.