Αθήνα 6.07.2021

H πλατφόρμα των self test έχει ενεργοποιήσει τη διάθεση του συνολικού αριθμού των 4 test ανά δικαιούχο με μια καταχώρηση. Ο συνολικός αριθμός των self tests τα οποία έχουν διατεθεί  ανά φαρμακείο θα εμφανίζεται σε νέα εφαρμογή επί της πλατφόρμα ς, η οποία θα είναι έτοιμη το απόγευμα κατά δήλωση της ΗΔΙΚΑ. Ο αριθμός που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης στο πεδίο διατεθέντα tests αναφέρεται στον αριθμό των ενεργειών καταχώρησης  και όχι στον αριθμό των self tests που έχουν δοθεί. Η πληρωμή θα γίνει βάσει του συνολικού αριθμού self tests που έχουν δοθεί.

Εκ του ΠΦΣ