Αθήνα,10 Ιανουαρίου  2022

Αριθμ. Πρωτ. 128

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε τη νέα ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 746 (Β’ 32) προς «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ ΓΠ.οικ.81558/29.12.2021 κοινής υπουργικής απόφασης, Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από την Πέμπτη, 30 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 6:00» (Β’ 6290).

Σε αυτήν εξακολουθούν να εφαρμόζονται για τα φαρμακεία, τα ειδικά μέτρα του Πίνακα Α καθώς και τα ειδικότερα μέτρα της παραγράφου 21 του Πίνακα Β, τα οποία αναφέρονται στην Αριθμ. Πρωτ. 4968/10-11-2021 ενημέρωση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου  προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους.

 «Από την 1η.2.2022, και χωρίς τον ηλικιακό περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου (60ο έτος), όσοι έχουν εμβολιαστεί και έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τουλάχιστον επτά (7) μηνών από τη χορήγηση της δεύτερης δόσης ή στην περίπτωση μονοδοσικών εμβολίων από τη χορήγηση της μοναδικής δόσης, θεωρούνται πλήρως εμβολιασμένοι εφόσον έχουν λάβει και την αναμνηστική δόση

 «Η χρήση πιστοποιητικού εμβολιασμού , στην περίπτωση νόσησης φυσικού προσώπου πλήρως εμβολιασμένου , δεν επιτρέπεται για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα.»

 «Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, σύμφωνα με τα εκάστοτε ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test)»

Η ηλεκτρονική έκδοση βεβαίωσης PCR ή rapid test για απουσία από την εργασία πραγματοποιείται με χρήση των κωδικών taxisnet από τον εργαζόμενο, στην ακόλουθη διεύθυνση:

https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/koronoios-covid-19/bebaiose-thetikou-diagnostikou-elegkhou-koronoiou-covid-19-gia-apousia-apo-ten-ergasia

(Θα χορηγείται αποκλειστικά για απουσία από την εργασία και δεν επιβεβαιώνεται από την εφαρμογή Covid Free GR)

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας