Ο Νόμος 3457 (ΦΕΚ Α 93/8-5-2006) για τη μεταρρύθμιση συστήματος φαρμακευτικής πείθαλψης. Δείτε εδώ