Αθήνα 21.08.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας παραθέτουμε εκ νέου την εγκύκλιο του ΕΟΠΥΥ ΔΑ3Α/21/9932 / 6.04.2020 αναφορικά με την εκτέλεση  άυλων γνωματεύσεων ΕΔΑΠΥ,  τις οδηγίες του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου καθώς και το Έντυπο παραλαβής Ιατροτεχνολογικών προϊόντων.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-ΕΟΠΥΥ-ΓΙΑ-ΕΚΤΕΛΕΣΗ-ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΩΝ-ΣΕ-ΕΦΑΡΜΟΓΗ-ΤΟ-ΑΡΘΡΟΥ-53-ΤΗΣ-ΠΝΠ

Οδηγίες-Εκτέλεσης-Γνωματεύσεων-για-Ε-ΔΑΠΥ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ-ΔΗΛΩΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ-ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΑΡΘΡΟ-53