Αθήνα, 12/7/2021

Αρ. Πρωτ. 3259

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα:  ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΤΕΑΕΠ ΚΑΙ ΕΦΚΑ 2020, ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ) στην ιστοσελίδα του Ταμείου για τις καταβολές των φαρμακοποιών που αντιστοιχούσαν στο πρώτο εξάμηνο του 2020, διάστημα στο οποίο τα ειδοποιητήρια για το ΕΤΕΑΕΠ εκδίδονταν αυτοτελώς κάθε μήνα με διακριτό κωδικό πληρωμής. Οι βεβαιώσεις αφορούν το οικονομικό έτος 2020 και θα χρησιμοποιηθούν από τους λογιστές σας για τη προσεχή φορολογική δήλωση.

Υπενθυμίζεται ότι οι βεβαιώσεις του ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση του οικονομικού έτους 2020 είναι ήδη διαθέσιμες από τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στον ιστότοπο του Οργανισμού και σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και οι συνολικές καταβολές του 2ου εξαμήνου του 2020 για το ΕΤΕΑΕΠ. (από 1/7/2020 ισχύει το ενιαίο ειδοποιητήριο).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΕΑΕΠ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

https://www.idika.org.gr/EteaepServices/ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΤAXISNET με εισαγωγή κωδικών TAXISNET > Σύνδεση Εισαγωγή ΑΜΚΑ  > ΕΙΣΟΔΟΣ Ηλ. Υπηρεσίες > Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης > Βεβαιώσεις ΕΤΕΑΕΠ > Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση > Οικονομικό έτος 2020…εκτύπωση

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

https://www.idika.org.gr/EfkaServices/ > ΕΙΣΟΔΟΣ > ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ ΤAXISNET με εισαγωγή κωδικών TAXISNET > Σύνδεση Εισαγωγή ΑΜΚΑ  > ΕΙΣΟΔΟΣ Ηλ. Υπηρεσίες > Δικαιώματα Κοινωνικής Ασφάλισης >  Βεβαιώσεις e-ΕΦΚΑ > Βεβαιώσεις για φορολογική χρήση  > Οικονομικό έτος 2020… εκτύπωση

Με Εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ