Αθήνα, 05/04/2021

Αρ. Πρωτ. 1668

Οδηγίες χρήσης της πλατφόρμας καταχώρησης και ενημέρωση για την πρώτη εβδομάδα χορήγησης των selftest ανίχνευσης αντιγόνου Covid-19

Ενημέρωση για τη λειτουργία της πλατφόρμας καταχώρησης των selftests

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τα εξής πολύ απλά βήματα:

Βήμα 1:  Εντοπίζω τον πολίτη πληκτρολογώντας τον ΑΜΚΑ και επιλέγω «Αναζήτηση»

Βήμα 2:  Ταυτοποιώ τον πολίτη στον οποίο πρόκειται να διαθέσω το self-test με τα στοιχεία που εμφανίζονται στο επόμενο πεδίο όπως Επώνυμο, Όνομα, Ηλικία, Διεύθυνση.

Βήμα 3: Επιλεγώ το συγκεκριμένο τεστ που έχω στην διάθεση μου από την λίστα των αναφερομένων στην πλατφόρμα (μόνο αυτό που έχω προμηθευτεί θα είναι ενεργό και επιλέξιμο)

Βήμα 4: Επιλέγω «Αποθήκευση & Προσθήκη Νέου» για να συνεχίσω την διαδικασία νέας καταχώρησης ή «Αποθήκευση» και έξοδο.

Σας επισημαίνουμε ότι η είσοδος στην πλατφόρμα θα γίνεται χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σύνδεσης που έχουμε στο σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, όπως ακριβώς γίνεται και στην πλατφόρμα εμβολιασμoύ covid-19.

Η καταχώρηση των self tests ανά ΑΜΚΑ γίνεται σε πραγματικό χρόνο για να αποφευχθούν φαινόμενα πολλαπλής ζήτησης των tests σε διαφορετικά φαρμακεία από το ίδιο άτομο. Στην περίπτωση αυτή το σύστημα θα ενημερώνει με μήνυμα το φαρμακοποιό ότι «Ο πολίτης δεν δικαιούται self test» και δεν θα προχωρά η διαδικασία καταχώρησης.

Θα δίδεται η δυνατότητα ακύρωσης της διαδικασίας καταχώρησης για ελάχιστο χρόνο μετά την αποθήκευση σε περίπτωση λάθους. Θα υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των διατεθέντων self test από το Ευρετήριο το οποίο έχει δημιουργηθεί για το σκοπό αυτό.

Συνοψίζοντας, μέσω της πλατφόρμας – στην οποία το φαρμακείο θα είναι συνδεδεμένο οnline με την φαρμακαποθήκη – θα γίνεται αυτόματη ενημέρωση εισερχόμενων ποσοτήτων, καταγραφή καταχώρησης και ποσοτήτων διάθεσης, επιτήρηση του διαθέσιμου στοκ, παραγγελία νέων ποσοτήτων αναπλήρωσης αυτών που δίνονται.

Ενημέρωση για τη διάθεση των self tests κατά την πρώτη εβδομάδα

Για την πρώτη εβδομάδα η διάθεση self tests θα αφορά αποκλειστικά μαθητές λυκείου 16-18 ετών και εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης (380.000 δικαιούχοι).  Μόνο το ΑΜΚΑ αυτών θα ανοίξει στην πλατφόρμα καταχώρησης.

Επομένως, δεν θα υπάρχει πρόβλημα με τη διάθεση, από τη στιγμή που θα αντιστοιχούν για κάθε φαρμακείο περίπου 32 δικαιούχοι.

Την πρώτη εβδομάδα θα διατεθούν ισόποσα 75 self tests ανά φαρμακείο. Κάθε φαρμακαποθήκη εκτός αυτών που θα χορηγήσει, θα δημιουργήσει και ένα stock το οποίο θα προκύπτει από των αριθμό των φαρμακείων τα οποία τη δήλωσαν ως προμηθευτή τους, πολλαπλασιαζόμενο επί 75.

Οι επιπλέον ποσότητες των self tests οι οποίες θα παραμένουν στοκαρισμένες και διαθέσιμες στις φαρμακαποθήκες θα χρησιμοποιούνται για την αντικατάσταση των tests τα οποία διατίθενται από τα φαρμακεία, αναπληρώνοντας το stock τους σε τακτική βάση.

Για την αύξηση του διαθέσιμου stock ανά φαρμακείο από εβδομάδα σε εβδομάδα, θα ενημερώνεστε από την συνεργαζόμενη φαρμακαποθήκη.

Σύμφωνα με την ενημέρωση την οποία έχουμε από τα συναρμόδια Υπουργεία οι πρώτες ποσότητες από τα self test θα βρίσκονται στα φαρμακεία μας το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 9 Απριλίου.

Η εφαρμογή της ΗΔΙΚΑ, πλήρως ανεπτυγμένη και λειτουργική, αναμένεται να είναι διαθέσιμη από την Παρασκευή, έχοντας διασυνδεδεμένους μέσω της πλατφόρμας, όλους τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα:  HUBS > Φαρμακαποθήκες > Φαρμακεία.

Συνάδελφοι, θα υπάρχει συνεχής ροή ενημέρωσης για όλα τα θέματα που θα προκύπτουν.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ