ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΚΑΒΑΛΑΣ

     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2 & ΔΑΓΚΛΗ

            Τ.Κ. 654 03  ΚΑΒΑΛΑ

           ΤΗΛ.-FAX 2510 834200

    e-mail:fs.kavalas@gmail.com

 Καβάλα, …………………………….20/03/2017

 Αρ.πρωτ…60…

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΕΙΣ Ε-ΔΑΠΥ 

Συνάδελφοι, για ότι αφορά τις γνωματεύσεις σας διευκρινίζουμε τα εξής:

  1. Απαγορεύονται τα συρραπτικά. Οι γνωματεύσεις και τα παραστατικά εκτέλεσης μπορούν να πιαστούν μόνο με συνδετήρα ή αλλιώς τοποθετείται απλά το ένα πίσω από το άλλο.
  2. Πρέπει να υπάρχει αρίθμηση. Η  γνωμάτευση και το παραστατικό εκτέλεσης αυτής αριθμούνται με τον ίδιο αριθμό.
  3. Υπογραφή και Σφραγίδα. Βάζουμε υπογραφή και σφραγίδα σε κάθε γνωμάτευση και σε κάθε παραστατικό εκτέλεσης.
  4. Υπογραφή ασφαλισμένου. Ο ασφαλισμένος υπογράφει στην γνωμάτευση αλλά και στο παραστατικό εκτέλεσης της γνωμάτευσης.
  5. Φορολογική Ενημερότητα και Ασφαλιστική Ενημερότητα άνω των 1500€.

 

Επιπλέον διευκρινίζουμε ότι οι ανασφάλιστοι δεν δικαιούνται υγειονομικό υλικό, σκευάσματα ειδικής διατροφής και ιατροτεχνολογικά προϊόντα

ΩΡΑΡΙΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

Η υποβολή των γνωματεύσεων θα γίνει με το κάτωθι χρονοδιάγραμμα το οποίο θα τηρηθεί αυστηρά:

Για τον μήνα Απρίλιο: 4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 20 και ώρες 11:30 – 15:00.

 

Για το Δ.Σ.

 

Η πρόεδρος                             Ο γραμματέας

 

Ρακιτζή Αναστασία                      Μπότσης Πέτρος