Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων εξέδωσε ανακοινώσεις σχετικά  τα μέτρα που χρειάζονται  για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης σοβαρών παρενεργειών από την χρήση του σκευάσματος Lemtrada για την πολλαπλή σκλήρυνση καθώς και για την προσεκτική χρήση του Xeljanz σε όλους τους ασθενείς υψηλού κινδύνου για εμφάνιση θρόμβων αίματος.

Δείτε τις σχετικές ανακοινώσεις:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Lemtrada

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ Xeljanz