Καβάλα 21/10/2014
Όσοι συνάδελφοι έτυχε να εκτελέσουν συνταγή αναλωσίμων όπου αναγράφονται κετόνες θα διαπίστωσαν ότι ή τιμή αποζημίωσής τους από τον ΕΟΠΥΥ (συσκευασία 10    ταινιών) είναι 8,90 ευρώ, (Ορίζεται ανώτατη τιµή αποζηµίωσης από τα Τµήµατα Παροχών του Οργανισµού για ταινίες µέτρησης κετονών στο αίµα, οι οποίες αποδίδονται κατ’εφαρµογή της υπ’αρ.55471 (ΦΕΚ 1561/21-6-13) Υπουργικής Απόφασης και αυτή είναι 8,90 ευρώ για τις συσκευασίες µε 10 τεµάχια)
Δεδομένου ότι η χονδρική τιμή των ταινιών αυτών είναι γύρω στα 13 ευρώ προ ΦΠΑ  σημαίνει ότι τις χορηγούμε με (μεγάλη)  ζημία, εκτός εάν ζητούμε από τον ασφαλισμένο να επιβαρυνθεί από την τσέπη του τη διαφορά μέχρι τη λιανική τιμή, δηλαδή να πληρώσει περί τα 12 ευρώ επιπλέον!
Ελπίζουμε το θέμα αυτό να διερευνηθεί από τον ΠΦΣ ώστε να ζητηθεί η αύξηση της τιμής αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ.
Ανδρέας  Κωνσταντινίδης ,
Αντιπρόσωπος Φ.Σ. Καβάλας στον ΠΦΣ,
Αντιπρόεδρος ΦΣ Καβάλας