Αθήνα, 26 Νοεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 5186

Προς: Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Παράγοντες που συμβάλλουν στην ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά και ο ρόλος του φαρμακοποιού»

        Το φαινόμενο της ανθεκτικότητας των μικροβίων στα αντιβιοτικά γίνεται ολοένα και πιο σοβαρό με την πάροδο των χρόνων και έχει φτάσει σήμερα να είναι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα.

        Η κατάχρηση των αντιβιοτικών τόσο στους ανθρώπους όσο και στην κτηνοτροφία έχει συμβάλλει αρνητικά σε αυτό. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 υπήρξε, σε παγκόσμιο επίπεδο, μεγάλη χρήση αντιβιοτικών χωρίς να είναι αποτελεσματικά στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, πράγμα που ανησυχεί τους επιστήμονες για επιδείνωση του φαινομένου της ανθεκτικότητας.

        Μεγάλη σημασία παίζει ο ρόλος του φαρμακοποιού της κοινότητας στον αγώνα ενάντια στην μικροβιακή αντοχή, δίνοντας σωστή πληροφόρηση, οδηγίες και συμβουλές στους ασθενείς.

        Από το 2015 έχει θεσπιστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας η Παγκόσμια Εβδομάδα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τη μικροβιακή αντίσταση και γίνεται κάθε χρόνο στις 18-24 Νοεμβρίου. Ιατροί, φαρμακοποιοί, κράτος, αλλά και ο κάθε πολίτης ξεχωριστά έχουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο να παίξουν!

Ακολουθούν δύο σημαντικοί πίνακες από την παρουσίαση στο 3ο Διαδικτυακό Φαρμακευτικό Συμπόσιο του ΙΔΕΑΦ-ΠΦΣ :  «Διαχείριση ανοσοποιητικού στην εποχή της COVID-19. Η συμβολή του φαρμακοποιού».