Αθήνα, 05 Μαΐου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 2103

Προς: Τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής

Θέμα: «Παράνομη χρήση της λέξεως «φαρμακείο» από την επιχείρηση «Georganta Pharmacy Cosmetics»»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Λίαν προσφάτως λάβαμε γνώση ότι από την σελίδα efimerevi.gr που διατηρείται στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Facebook, αναρτήθηκε από την επιχείρηση «Georganta Pharmacy Cosmetics, Μανικιούρ – Πεντικιούρ» διαφήμιση για την πώληση self tests ανίχνευσης αντιγόνου covid-19 από την εν λόγω επιχείρηση.

Στη σελίδα στο Facebook που διατηρεί η ως άνω επιχείρηση και παρέπεμπε το link της διαφημίσεως αναφερόταν ότι: «Ο κόσμος της Ομορφιάς και της Υγείας! ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ – ΒΛΕΦΑΡΙΔΕΣ – ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΛΑΣΤΙΚΟ – ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟ agplasticsurgery Aristomenis». Ως έδρα της επιχείρησης ορίζεται η Αθήνα επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 144.

Εξ όσων είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε στην ως άνω διεύθυνση δεν λειτουργεί φαρμακείο, για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως ενημερώσετε εγγράφως τον Π.Φ.Σ. αν λειτουργεί στην εν λόγω διεύθυνση φαρμακείο ή όχι.

Στην περίπτωση όμως που πράγματι στην ως άνω διεύθυνση δεν λειτουργεί φαρμακείο, ευλόγως τίθεται το ερώτημα σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί προκειμένου η εν λόγω επιχείρηση να μην κάνει χρήση παρανόμως της λέξεως «pharmacy», παραπλανώντας τοιουτοτρόπως το καταναλωτικό κοινό ότι πρόκειται για ηλεκτρονικό κατάστημα φαρμακείου, κατά παράβαση του άρθρου 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5), και φυσικά να μην διαθέτει self tests ανίχνευσης αντιγόνου covid-19 στο κοινό.

Πόσω μάλλον όταν ο Πρόεδρος του Συλλόγου Σας, κ. Κωνσταντίνος Λουράντος είναι εκ των ιδρυτών και κύριων Διαχειριστών του efimerevi.gr, όπου αναρτήθηκε η ανωτέρω διαφήμιση.

Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 258 του Ν. 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5) ορίζεται ότι:

«1. Η καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση και εμπορική εκμετάλλευση α) της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, και β) του σταυρού πρασίνου χρώματος, σε οποιαδήποτε μορφή, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στα νομίμως λειτουργούντα φαρμακεία.

  1. Οι παραβάτες της προηγούμενης παραγράφου τιμωρούνται με χρηματικό πρόστιμο δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) ευρώ και σε περίπτωση υποτροπής τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Φ. Οι ανωτέρω ποινές επιβάλλονται σωρευτικά με οποιαδήποτε άλλη προβλεπόμενη ποινή

Έτσι, δυνάμει της ανωτέρω διατάξεως απαγορεύεται ρητώς η χρήση και εμπορική εκμετάλλευση της λέξεως «φαρμακείο» (αυτούσια ή των παραγώγων της) σε οποιαδήποτε γλώσσα, από οιαδήποτε επιχείρηση, πλην των νομίμως λειτουργούντων φαρμακείων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε ως κατά τόπον αρμόδιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, όπως άμεσα προβείτε αφενός μεν σε απάντηση επί των ερωτημάτων που τίθενται ανωτέρω, αφετέρου δε σε κάθε ενέργεια για την αποκατάσταση της νομιμότητας στον τομέα ευθύνης σας.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                            ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ