Αθήνα 01.10.2020

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της υπ΄Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943/30.09.2020 ΚΥΑ παρατείνεται η ισχύ της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.56435/14.9.2020 κοινής απόφασης «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δημόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» από τη λήξη της έως και τις 12.10.2020.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ :

“Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, η λειτουργία των οποίων δεν έχει απαγορευθεί στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων
αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, οι διοικήσεις τους οφείλουν να διασφαλίζουν
την τήρηση, κατά την προσέλευση των καταναλωτών, των ακόλουθων αποστάσεων:

 Άλλες επιχειρήσεις που παραμένουν σε λειτουργία όπως …φαρμακεία:
– Υποχρεωτική η αναλογία του ενός ατόμου ανά 15 τ.μ. και ελάχιστη απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ τους.
– Διασφάλιση του μη σχηματισμού ουράς άνω των πέντε (5) ατόμων.”

Εκ του ΠΦΣ

ΚΥΑ Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 60943 /30.09.2020