Αθήνα, 24/11/2020

Αρ. Πρωτ. 4751

Προς

Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Μετά από αίτημα του ΠΦΣ προς τον ΕΟΠΥΥ νομοθετήθηκε ρύθμιση  περί παράτασης ισχύος των  συνταγών λόγω του COVID , με τον Ν. 4737 άρθρο 23 παρ 2 μέχρι 31/12/2020,   που αφορά τις μηνιαίες ή επαναλαμβανόμενες συνταγές με  σταθερή φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνουν οι χρονίως πάσχοντες

Ο νόμος απαιτούσε έγκριση από το ΔΣ του ΕΟΠΥΥ , το οποίο ενέκρινε και απέστειλε  σήμερα στην ΗΔΙΚΑ την σχετική εγκύκλιο  για την εφαρμογή της παραπάνω διάταξης. Η  ΗΔΙΚΑ μας πληροφόρησε  ότι απαιτείται ένα χρονικό διάστημα ολίγων ημερών για την ενημέρωση των συστημάτων.

Με την ενεργοποίηση του συστήματος θα σας αποσταλεί σχετική ενημέρωση.

 Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας