Αθήνα 4.06.2021

Εξαιτίας των προβλημάτων στην έκδοση ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο Πρόεδρος του ΠΦΣ επικοινώνησε με τον ΕΟΠΥΥ και δόθηκε παράταση 5 ημερών στην υποβολή των ασφαλιστικών ενημεροτήτων . Το σχετικό έγγραφο θα αποστέλλει άμεσα στις ΠΕΔΙ . Ενημερώστε τα  μέλη  σας.

Εκ του ΠΦΣ