Αθήνα, 15/12/2020

Αρ. Πρωτ. 5166

Προς
Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους  Της Χώρας

Παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου για τη δωρεάν διάθεση σε ιατρούς του φαρμακευτικού σκευάσματος TRELEGY ELLIPTA INH.PD.DOS (92+55+22) μg/D από την Εταιρεία GLAXOSMITHKLINE

Αμέσως μόλις έγινε γνωστό ότι η φαρμακευτική εταιρεία GLAXOSMITHKLINE διαθέτει δωρεάν δείγματα κανονικής συσκευασίας σε ιατρούς «ως μέσο εξοικείωσης και εκπαίδευσης των ιατρών», ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος αντέδρασε άμεσα και αποφασιστικά.

            Αποστείλαμε επιστολή στον ΕΟΦ, όπως και στην Φαρμακευτική Εταιρεία με τις οποίες αιτηθήκαμε άμεσα ανάκληση της χορηγηθείσας από τον προηγούμενο Πρόεδρο του Οργανισμού άδεια διάθεσης , καθώς και από την εταιρεία να διακόψει άμεσα την χορήγηση των δωρεάν σκευασμάτων.
Στην προκειμένη όμως περίπτωση είναι προφανές ότι ουδεμία εκ των προϋποθέσεων που ορίζει ο Νομοθέτης υφίσταται. Ούτε εξαιρετικές συνθήκες συντρέχουν για την δωρεάν διάθεση του σκευάσματος TRELEGY ELLIPTA INH.PD.DOS (92+55+22) μg/D, ούτε η απόφαση του ΔΣ είναι επαρκώς αιτιολογημένη προς τούτο.

            Πέραν όλων των ανωτέρων, η συγκεκριμένη πρακτική θέτει σοβαρά ζητήματα ασφάλειας και προστασίας της Δημόσιας Υγείας. Επίσης προκαλεί (ιδίως αν επεκταθεί) μείωση του κύκλου εργασιών των φαρμακοποιών, καθώς και απώλεια του πόρου 0,4% υπέρ ΠΦΣ.

Με τις επιστολές μας καταστήσαμε σαφές, τόσο στην πλευρά του ΕΟΦ όσο και προς την Φαρμακευτική Εταιρεία, ότι ο Φαρμακευτικός Κλάδος δεν θα ανεχτεί πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού, περιορισμού του κύκλου εργασιών όπως και δυνητικά επιζήμιες για την ασφάλεια και προστασία της Δημόσιας Υγείας.

            Η τήρηση των κανόνων στην κοινωνικά ευαίσθητη αγορά του φαρμάκου από όλες τις πλευρές, είναι κρίσιμη παράμετρος για την εδραίωση της καλής συνεργασίας και εμπιστοσύνης μεταξύ φαρμακοποιών, επιχειρήσεων και πολιτείας.

Τέλος θα πρέπει να γίνει απ’ όλους κατανοητό, ότι ενέργειες τέτοιου τύπου , όπως της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE, δεν θα γίνουν σε καμία περίπτωση ανεκτές και θα βρουν σύσσωμο τον κλάδο των φαρμακοποιών απέναντι τους !

            Σας επισυνάπτουμε τις επιστολές προς τον ΕΟΦ και τη Φαρμακευτική Εταιρεία και την απάντηση της εταιρείας GLAXOSMITHKLINE.

Ο Πρόεδρος                                                                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                                                                             Σεραφείμ Ζήκας

Κοινοποίηση

ΕΟΦ, Γραφείο Προέδρου
GLAXOSMITHKLINE

Επιστολή προς ΕΟΦ για αναθεώρηση απόφασης περί χορηγήσεως δειγμάτων φαρμακευτικού σκευάσματος

Ανάκληση του προγράμματος δωρεάν διάθεσης δειγμάτων του φαρμακευτικού σκευάσματος TRELEGY ELLIPTA

Trellegy Ellipta Samples – Επιστολή προς ΠΦΣ