Αθήνα 7/8/2017
Αρ. Πρωτ. 2907

ΠΡΟΣ
Τον Πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ

κύριο Σωτήριο Μπερσίμη

Θέμα: Πληρωμές, Περικοπές, Σύμβαση

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Στις επαφές που είχαμε μαζί σας, ως εκπρόσωποι του ΔΣ του ΠΦΣ ή και μεμονωμένων Φαρμακευτικών Συλλόγων, σας επισημάναμε εντόνως την αγωνία όλων των συναδέλφων μας φαρμακοποιών ανά την Ελλάδα για το θέμα των μεγάλων καθυστερήσεων των πληρωμών μας, για τις άδικες περικοπές, καθώς και για την ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων άρθρων της σύμβασης, καθώς κατά την εφαρμογή τους απεδείχθη ότι, ήταν λανθασμένη επιλογή.
Αναγνωρίζοντας στον μεγαλύτερο βαθμό τις δυσμενείς επιπτώσεις στη ρευστότητα, που έχουν σήμερα τα φαρμακεία, δεσμευτήκατε για την αποπληρωμή εντός του Αυγούστου των τριών πρώτων μηνών των αναλωσίμων και των δαπανών των φαρμάκων των μηνών Μαΐου και Ιουνίου, καθώς επίσης ότι στη συνέχεια, τα μεν αναλώσιμα θα εξοφλούνται εντός των συμβατικών χρονικών ορίων και τα φάρμακα στο τέλος κάθε μήνα, με ισχύ των δεσμεύσεων αυτών έως τουλάχιστον 31/12/2017.
Στην πράξη όμως προκύπτει επιτακτική η ανάγκη, συγχρόνως με αυτές τις ρυθμίσεις στις πληρωμές μας, ο Οργανισμός σας άμεσα να προχωρήσει:

– Στην εισαγωγή φίλτρων και περιορισμού (κόφτη), εντός του ηλεκτρονικού συστήματος εκτέλεσης των γνωματεύσεων, στις τιμές, στις ποσότητες, στη νόσο, στις συμμετοχές κλπ., τόσο κατά την έκδοσή τους όσο και κατά την εκτέλεση αυτών, ώστε να μην έχουμε τα σημερινά φαινόμενα εκτροπής από την κανονικότητα .

– Στην άμεση διασύνδεση της εφαρμογής με τα προγράμματα των φαρμακείων.

– Στην ταχύτατη εξέταση του θέματος των ενστάσεων του μηνός Ιανουαρίου, οι οποίες αποτελούν τροχοπέδη για την ολοκλήρωση της εξόφλησης του.

– Στην επίλυση του ζητήματος των 350 φαρμακείων για τα οποία πρέπει κατεπειγόντως να εξευρεθεί τρόπος, προκειμένου να αποσταλούν τα ψηφιοποιημένα αρχεία στις ΠΕ.ΔΙ. και στη συνέχεια να οριστικοποιηθούν.

– Στην επίλυση επίσης του ζητήματος των 194 φαρμακείων με προβλήματα στην πρωτοκόλληση.

– Στην καθιέρωση ειδικών τιμών για ορισμένα προϊόντα ειδικών προδιαγραφών, όπως βελονάκια συγκεκριμένων εταιριών και προϊόντα διατροφής, στα οποία οι χονδρικές τιμές που εμείς αγοράζουμε είναι μεγαλύτερες από τις τιμές που ο Οργανισμός σας αποζημιώνει. Λόγου χάρη βελονάκια BD με αγορά από 9,80 ευρώ έως 11,00 ευρώ, η τιμή αποζημίωσης είναι με 9,18 ευρώ, επίσης βρεφικό γάλα NEOCATE, βρεφικό γάλα NUTRILON pepti 1 κ.α.

Είναι αδιανόητο τα φαρμακεία να διαθέτουν τα προϊόντα αυτά με ζημία και είναι άμεση προτεραιότητα είτε να αναπροσαρμοστούν οι τιμές αποζημίωσης, ώστε να υπάρχει ένα ικανό μεικτό ποσοστό κέρδους για το φαρμακείο, είτε να ενημερώσετε τους ασφαλισμένους σας ότι δυστυχώς για ορισμένα προϊόντα θα καταβάλουν την διαφορά της τιμής, εισάγοντας τη λογική της ασφαλιστικής τιμής όπως και στα φάρμακα.

Επίσης, το ΔΣ του ΠΦΣ συζήτησε επισταμένως και έκρινε ομόφωνα ότι εάν η εφαρμογή της διαδικασίας αυτής του τρόπου ελέγχου και της εξόφλησης των αναλωσίμων εφαρμοστεί και στις 6.500.000 συνταγές ανά μήνα των φαρμάκων από 1/1/2018, θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα με την καθυστέρηση των πληρωμών μας πέραν των 60 ημερών.

Ζήτημα το οποίο ως προς την διαδικασία του πρέπει να επιλυθεί εγκαίρως και με τρόπο που να διασφαλίζει την πληρωμή και του τελευταίου φαρμακοποιού, εντός του συμβατικού πλαισίου των 60 ημερών.
Σε κάθε περίπτωση σας κάνουμε γνωστό ότι δεν θα δεχτούμε μια παρόμοια κατάσταση και στα φάρμακα, όπως αυτή που σήμερα βιώνουμε με τα αναλώσιμα.

Προς τούτο υποστηρίζουμε την άποψη ότι όταν και εάν προχωρήσετε στη διαδικασία αυτή, αφού εξασφαλίσετε τις παραπάνω παραμέτρους , αρμόδια για τον έλεγχο θα πρέπει να είναι Κεντρική Υπηρεσία του Οργανισμού σας και όχι οι ΠΕ. ΔΙ., λόγω της γνώσης και της κατάρτισης του προσωπικού αυτού που υπηρετεί στην Κεντρική υπηρεσία, αλλά και της άμεσης επίλυσης τυχόν ζητημάτων που ήθελε προκύψουν, κατά την διαδικασία του ελέγχου.

Τέλος, αφού σας επισημάνουμε και πάλι για την ανάγκη αναθεώρησης ορισμένων άρθρων της σύμβασης, για τα οποία η πράξη απέδειξε ότι ήταν λανθασμένη επιλογή, σε σημείο μάλιστα που να αδικούνται τα φαρμακεία σε πολλά σημεία, παρακαλούμε για την ευλαβική τήρηση του ΠΔ 121/08 αναφορικά με τις διαδικασίες ελέγχου των γνωματεύσεων και τον επιμερισμό των ευθυνών αναλόγως στους γιατρούς, φαρμακοποιούς, ελεγκτές αλλά και στον ασφαλιστικό οργανισμό.
Ευελπιστούμε ότι θα εκτιμήσετε τις προτάσεις μας και θα προχωρήσετε άμεσα σε αλλαγές και βελτιώσεις.

Κύριε πρόεδρε,
Παρά την συνεχώς αυξανόμενη οικονομική δυσχέρεια του κλάδου μας και τις πολύ μικρές πλέον αντοχές των φαρμακείων μας, ο φαρμακευτικός κόσμος στήριξε και συνεχίζει να στηρίζει την προσπάθειά σας να εξυγιάνετε τη διακίνηση και την κατανάλωση των ιατροτεχνολογικών και αναλωσίμων προϊόντων, με την εφαρμογή των νέων μοναδικών κωδικών, προκειμένου να αποτραπεί η προκλητή ζήτηση και η αλόγιστη χρήση τους.

Αναγνωρίζουμε και συμβάλλουμε στην προσπάθειά σας για εκσυγχρονισμό, εξυγίανση και εξορθολογισμό των δαπανών.
Ζητούμε, το ίδιο να πράξετε σαν Οργανισμός, αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του κλάδου μας στην κοινωνία, ο οποίος με τον αριθμό και την διασπορά των φαρμακείων σε όλη την επικράτεια, αποτελεί εγγύηση και πυλώνα εξορθολογισμού και εξυγίανσης των δαπανών του οργανισμού, προς όφελος της Δημόσιας Υγείας και του Δημοσίου Συμφέροντος.

Με Τιμή
Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραμματέας
Θεοδοσιάδης Κυριάκος Ζήκας Σεραφείμ