ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

                  ΚΑΒΑΛΑΣ

     ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΕΩΣ 2 & ΔΑΓΚΛΗ

            Τ.Κ. 654 03  ΚΑΒΑΛΑ

           ΤΗΛ.-FAX 2510 834200

Καβάλα, ………………………..20/09/2013

Αρ.πρωτ……

 

Θέμα: «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΕΚΛΟΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2013»

 

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας μετά τη λήξη της τριετούς  θητείας του Διοικητικού του Συμβουλίου προκηρύσσει εκλογές για την ανάδειξη:

α) 9 μελών για το Διοικητικό Συμβούλιο

β) 3 τακτικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

γ) 3 αναπληρωματικών μελών για το Πειθαρχικό Συμβούλιο

δ) 3 τακτικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο

ε) 3 αναπληρωματικών αντιπροσώπων για τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό      Σύλλογο.

Οι εκλογές γίνονται με το σύστημα των συνδυασμών σύμφωνα με (π.4,παρ.Α,αρ.37 ν.1316/83).

Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 10.00π.μ. στα γραφεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Καβάλας, Αναγεννήσεως 2 & Δαγκλή, 3ος όροφος. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας οι εκλογές θα επαναληφθούν την  Κυριακή 17 Νοεμβρίου 2013 στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα(ισχύει η 2η ημερομηνία)

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται γραπτώς στο Φαρμακευτικό Σύλλογο Καβάλας μέχρι και την Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 14.00.

 

Η πρόεδρος                             Ο γραμματέας

Ρακιτζή Αναστασία              Ανδρέας Κωνσταντινίδης