Αθήνα, 5/6/2020

Αρ. Πρωτ. 1988

 Προς Τους Φ.Σ της  Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε  το πρότυπο εγγράφων εξηγήσεων για τη χορήγηση του σκευάσματος  RESURGEX PLUS , που συνέταξε ο καθηγητής κ. Θ. Δαλακούρας , στο οποίο  θα  συμπληρώσετε τα στοιχεία σας  και θα το προσαρμόσετε στα δικά σας δεδομένα .

Στην πρώτη  παράγραφο που μνημονεύονται τα υπό εξέταση αδικήματα , θα αναγράψετε αυτά τα οποία αναφέρονται στην κλήση που εσείς λάβατε ή θα λάβετε από τον πταισματοδίκη,  όταν θα κληθείτε στην προκαταρκτική εξέταση. Στους  συναδέλφους  που οι κλήσεις δεν αναφέρουν κανένα αδίκημα , αλλά τους καλούν  για να εξεταστούν γενικά για υπόθεσή τους προφανώς θα αφαιρέσετε από το πρότυπο τα αδικήματα .

Διαβάστε προσεκτικά όλο το κείμενο  και δείτε ποια αποδεικτικά πρέπει να προσκομίσετε, όπως το/τα τιμολόγια αγοράς και την υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου ή οικείου προσώπου ή τρίτου προσώπου ότι το προϊόν παραλήφθηκε από το φαρμακείο σας ή ότι άλλο εκτιμάτε ότι θα βοηθήσει την επιχειρηματολογία σας.

Είμαστε στη διάθεσή σας  για κάθε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ   ΒΑΛΤΑΣ                         ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΒΑΡΗΣ

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΞΗΓΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ RESURGEX PLUS