Όπως ενημερωθήκαμε κατατέθηκαν στους λογαριασμούς των συλλόγων οι ληξιπρόθεσμες οφειλές για τα ταμεία ΔΕΗ και ΟΤΕ (έτος 2011) για όσους συλλόγους δεν τα έχουν λάβει και για τον Οίκο Ναύτου (έτη 2011 και 2012).

Παρά τις σχετικές επίσημες δεσμεύσεις και διαβεβαιώσεις κυβερνητικών παραγόντων και ιδιαίτερα του υπουργού υγείας και του υπουργού οικονομικών, δεν πληρώθηκαν όλες οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ, παρά μόνον ένα μέρος αυτών.

Στις συνεχείς προσπάθειες μας να βρούμε την αιτία της μη ολοκληρωτικής εξόφλησης μας, δεν δόθηκε σαφής εξήγηση, αλλά δεχθήκαμε διάφορες αλληλοσυγκρουόμενες δικαιολογίες που αφορούσαν γραφειοκρατικές διαδικασίες, σφάλματα στην δρομολόγηση των πληρωμών και άλλες προφάσεις.

Από τις αρχές του χρόνου ο ΠΦΣ θα επανέλθει, διεκδικώντας την πλήρη εξόφληση και την τήρηση τόσο των υποσχέσεων όσο και των σχετικών νόμων που προβλέπουν την εξόφληση των φαρμακείων.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ​Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ