ΠΡΟΣ ΕΟΠΥΥ
Δ/νση Φαρμάκου
Υπόψη Προϊσταμένης κας Παναγιώτας Λίτσα
Κοινοποίηση: ΗΔΙΚΑ

Θέμα: Συνταγογράφηση και αποζημίωση φαρμάκων Lyrica και Forxiga
Σχετικά: 1. Έγγραφό σας με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ99/1961
2. Έγγραφό σας με αριθμ. πρωτ. ΔΒ4Α/Γ99/1963

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών εγγράφων σας για την αποζημίωση και την χορήγηση των φαρμάκων Lyrica και Forxiga αναφέρουμε τα εξής:

Όπως γνωρίζετε η ευθύνη για την συνταγογράφηση των φαρμάκων με βάση τις εγκεκριμένες ενδείξεις βαρύνει τον ιατρό.

Το φαρμακείο δεν έχει την παραμικρή υποχρέωση να ελέγχει τις ενδείξεις που αποζημιώνει ο Οργανισμός και ως εκ τούτου αυτό που απαιτείται, αντί των επανειλημμένων οδηγιών σας περί κωδικών ATC και περί εγκεκριμένων ενδείξεων, είναι η άμεση ενσωμάτωση αυτών των οδηγιών στην εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφηση και δη στο API φαρμακείων, έτσι ώστε η όποια μη εγκεκριμένη ένδειξη, να μπλοκάρεται στην συνταγογράφηση και όχι στην εκτέλεση των συνταγών με ενδεχόμενο το φαρμακείο να ρισκάρει την αποζημίωση των φαρμάκων αυτών.

Με εκτίμηση

                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΡΑΝΤΟΣ         ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ