Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

Αρ. Πρωτ. 5573

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε ανακοίνωση του ΕΟΠΥΥ για τη ρύθμιση οφειλών clawback έτους 2020, με την οποία δίνεται η δυνατότητα ένταξης σε ρύθμιση 120 δόσεων για τους παρόχους/προμηθευτές και επομένως και για τα φαρμακεία που υπόκεινται σε clawback στην κατηγορία ενοικίασης αναπνευστικών συσκευών (πχ συμπυκνωτές, CPAP, νεφελοποιητές  κ.λ.π).

Παρακαλούμε ενημερώστε τα μέλη σας διότι καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ένταξης στη ρύθμιση είναι η 31η  Δεκεμβρίου 2021.

Με Εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος                                   Ο Γεν. Γραμματέας

Απόστολος Βαλτάς                             Σεραφείμ Ζήκας