Περισσότερα από 330 νέα σκευάσματα περιέχει ο νέος κατάλογος μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ), ο οποίος δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η επέκταση του εν λόγω καταλόγου συνεπάγεται μετακύλιση του κόστους της φαρμακευτικής δαπάνης προς τους ασθενείς, καθώς τα Ταμεία δεν καλύπτουν τα εν λόγω σκευάσματα.
Πολλά, δε, από αυτά περιλαμβάνονταν μέχρι πρότινος στη “θετική” λίστα, δηλαδή συνταγογραφούνταν και καλύπτονταν κανονικά από τους ασφαλιστικούς φορείς.


Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον έπειτα και από τις καταγγελίες των φαρμακοποιών ότι εταιρείες προχωρούν σε αυξήσεις 30% και 40% στις τιμές των ΜΗΣΥΦΑ, έπειτα από την πρόσφατη απελευθέρωση στο καθεστώς τιμολόγησής τους.

Πρόσβαση

Τα προβλήματα πρόσβασης των ασθενών είχαν επισημανθεί σε πρόσφατο σχόλιο του Iatronet, με τίτλο “Λίστα φαρμάκων: Τουλάχιστον 300 θεραπείες μένουν εκτός”…
Στο σχόλιο αναφερόταν ότι – πέραν των ΜΗΣΥΦΑ – φάρμακα που κυκλοφορούν στην αγορά, δεν έχουν περιληφθεί ακόμη στη λίστα φαρμάκων που εγκρίνει ο ΕΟΠΥΥ, με αποτέλεσμα πρακτικά η αγορά τους να είναι αδύνατη, αφού θα πρέπει να επιφορτιστούν οι ίδιοι οι ασθενείς ολόκληρη τη δαπάνη για αυτά.

Επιπλέον Πληροφορίες