ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΛΙΣΤΑ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΚΑΠΤΥ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ Σ.Δ
NORDISK
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΙΔΟΥΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΚΑΠΤΥ
NOVOFINE 31G 100 x 6 MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ NOVO NORDISK 1420951
NOVOFINE 30G 100 x 8MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ NOVO NORDISK 1420952
NOVOFINE 32G 100 x 6 MM ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΒΕΛΟΝΕΣ ΓΙΑ ΕΦΑΠΑΞ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΗΣ NOVO NORDISK 1420953