Αθήνα,  5 Φεβρουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 609

Προς : Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας αποστέλλουμε επιστολή του Γενικού Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, κ. Θεμιστοκλέους Μάριου, με την οποία αιτείται την συνδρομή των Φαρμακείων της Χώρας στην διανομή έντυπου ενημερωτικού υλικού για την εμβολιαστική καμπάνια κατά της Cοvid-19 .

Το έντυπο υλικό περιλαμβάνει αφίσα για τις προθήκες των φαρμακείων και ενημερωτικό φυλλάδιο, το οποίο απαντά στις πιο συνήθεις ερωτήσεις του κοινού για τα εμβόλια και τον εμβολιασμό και επεξηγεί τη διαδικασία κλεισίματος ραντεβού για τους δικαιούχους. Η αποστολή του υλικού θα γίνει από διαφημιστική εταιρεία που έχει οριστεί από το αρμόδιο Υπουργείο προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας , προκειμένου να προωθηθούν στα μέλη τους και να διανεμηθούν στους πολίτες.

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε τα μέλη σας για την καμπάνια ενημέρωσης.

Στη διάθεση σας για κάθε διευκρίνιση.

Με Εκτίμηση,

    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

         ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                                  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ