ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΥΝΤΑΓΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 

ΠΑΚΕΤΟ Α

  1. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ-ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ-ΠΡΟΝΟΙΑ)
  2. ΠΡΩΤΟΤΥΠΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
  3. ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (ΗΔΙΚΑ)
  4. ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

 

ΠΑΚΕΤΟ Β

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
  2. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

(ΜΕ ΛΗΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)

  1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

(ΜΕ ΛΗΞΗ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 20 ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ)

  1. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
  2. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (ΗΔΙΚΑ)
  3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ (ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)

 

Στην Ν.1 σακούλα μαζί με τις ηλεκτρονικά εκτελεσμένες συνταγές θα εμπεριέχονται:

Α) αντίγραφο τιμολογίου φαρμάκων (ασφαλισμένων-ανασφάλιστων-πρόνοια)

Β) αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης

Γ) αντίγραφο συνοδευτικού σημειώματος (ΗΔΙΚΑ)

Στην ίδια σακούλα θα τοποθετηθεί επίσης, ο φάκελος με όλες τις χειρόγραφες συνταγές τύπου ΙΚΑ και οι ηλεκτρονικές συνταγές οι οποίες εκτελέστηκαν χειρόγραφα και τέλος ο φάκελος με τις συνταγές των ευρωπαίων ασφαλισμένων ο οποίος θα εμπεριέχει: α) αντίγραφο τιμολογίου ευρωπαίων ασφαλισμένων, β) αντίγραφο συγκεντρωτικής κατάστασης γ) αντίγραφο συνοδευτικού σημειώματος (ΗΔΙΚΑ).

ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ-ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑ (ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ)