Δημοσιεύτηκε (ΦΕΚ 2220 Β΄/17-10-2008) η υπ’ αριθμόν ΔΥΓ3γ/86706/17-10-2008 απόφαση του υπουργείου Υγείας σχετικά με τη συνταγογράφηση φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που περιέχουν κωδεΐνη:

«Τα φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα που περιέχουν κωδεΐνη χορηγούνται ως ακολούθως:

1) Με απλή ιατρική συνταγή φυλασσόμενη επί διετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 200mg.

2) Με συνταγή του ν. 1729/1987 (μονόγραμμη – θεωρημένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών τόσων ώστε συνολικά η ποσότητα της κωδεΐνης ανά συνταγή να μην υπερβαίνει τα 400mg.

3) Με ειδική συνταγή ναρκωτικών (δίγραμμη – θεωρημένη από τη Νομαρχία) φυλασσόμενη επί τριετία μπορεί να χορηγηθεί αριθμός συσκευασιών όταν συνολικά η ποσότητα της κωδεΐης ανά συνταγή υπερβαίνει τα 400mg».