Σύλλογος

Ο Σύλλογος μας και η δομή του

Εδώ μπορείτε να ενημερωθείτε για την ιστορία και τη δράση του συλλόγου καθώς και για τη δομή του. Ο Σύλλογος αποτελείται απο το Διοικητικό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο, καθένα απο τα οποία, ανάλογα με τις αρμοδιότητές του και μέσα απο την αφοσείωση των μελών του,  συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία του συλλόγου

[widgetkit id=310]