Πειθαρχικό Συμβούλιο

Τα μέλη του Πειθαρχικού Συμβουλίου:

Τακτικά μέλη:

Λιάρος Ιωάννης

Αναπληρωματικά μέλη:

Βουλγαρίδου Κυριακή

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες