Το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας απέστειλε ενημέρωση αναφορικά με την αλλαγή διεύθυνσης αποστολής των παραστατικών :

Ανακοίνωση ΤΥΠΕΤ:

“Σας ενημερώνουμε  ότι η διεύθυνση  αποστολής των παραστατικών των φαρμακείων είναι

ΤΥΠΕΤ

Σοφοκλέους 15    ΤΚ  10551

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την υπηρεσία είναι

2103349356   ΣΚΟΥΡΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2103349524   ΑΝΑΣΤΑΣΟΒΙΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

2103349590   ΚΑΡΑΝΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ

2103349388   ΑΔΑΜΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ”