Το ταμείο Τ.Α.Υ.Φ.Ε εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με την καταβολή εισφορών λόγω των έκτακτων συνθηκών από την πανδημία.

Τ.Α.Υ.Φ.Ε ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΥΠ’ ΑΡ. 2