ΠΦΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ

ΠΡΟΣ
Όλους τους φαρμακοποιούς
Σε συνέχεια του με αριθμ. Πρωτ. 496/6-3-2013 ενημερωτικού σημειώματος μας επισημαίνουμε  ότι:

Οι γνωματεύσεις αναλωσίμων που θα κατατεθούν στην ΚΜΕΣ μαζί με τις συνταγές του μηνός Μαρτίου, θα συνοδεύονται από ξεχωριστή αναλυτική κατάσταση (χειρόγραφη ή εκτυπωμένη από το πρόγραμμα φαρμακείου) καθώς επίσης και από ξεχωριστό τιμολόγιο.

 

Υπενθυμίζουμε ότι δεν απαιτείται θεώρηση για αναλώσιμα ακόμα και όταν το ποσό υπερβαίνει τα 150 ευρώ.


ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ