Παρατίθενται τα Υποδείγματα Υποψηφιοτήτων για τις Αρχαιρεσίες του ΠΦΣ:

Δήλωση υποψηφιότητας για ΔΣ

Δήλωση υποψηφιότητας για αναπληρωματικό μέλος του ΑΦΠΣ

Δήλωση υποψηφιότητας για τακτικό μέλος του ΑΦΠΣ

Δήλωση υποψηφιότητας

Δήλωση Υποψηφιότητας Συνδυασμού