Φάρμακα Κρατικά & Νοσοκομειακά

Written by antidoto on . Posted in Πληροφορίες

AGGRASTAT
ARANESP
AUNATIV S.D.
AVASTAR
AΝΖΕΜΕΤ
BEROMUN
BOTOX
CAMPTO
CYMEVENE
DYSPORT
EPIVIR
EPREX
ETHYOL
FLEBOGAMMA
GAMMA VENIN – P
GAMMAGARD
GENEFADRONE
GRANOCYTE
GRANULOKINE
HIVID
HYCAMTIN
ILOMEDIN
INFERGEN
INTRAGLOBIN F
INTRON A
KYTRIL
LEUCOMAX
LEUSTATIN
MABTHERA
MEGALOTECT
MIELOGEN
NAVELBINE
NAVOBAN
NEO-RECORMON
NOVANTRONE
OCTAGAM
ORTHOKLONE
PEGINTRON
PENTACARINAT
PROGRAF
PROLEUKIN
PULMOZYME
RAPILYSIN
REMICADE
RILUTEK
ROFERON-A
SANDOGLOBULIN
SIMULECT
SOMASTIN
SOMATOSTATIN
STILAMIN
TAXOL
TAXOTERE
TRACLEER
ZAVEDOS
ZENAPAX
ZOFRON

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες