Αθήνα, 18/4/2016
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
H Γ.Σ. της   16ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2016 αποφάσισε:


1. ΩΡΑΡΙΟ:
Καλούνται οι φαρμακευτικοί Σύλλογοι  στους οποίους επικρατεί το χαώδες ωράριο, να άρουν τις διημερεύσεις από 4.5.2016. Οι διανυκτερεύσεις εξακολουθούν να ισχύουν 

2. ΜΥΣΥΦΑ:
Όλα τα φάρμακα  πρέπει  να δίνονται μόνο από τα Φαρμακεία και δεν πρέπει ο Φαρμακοποιός με την παρουσία του και την επιστημονικότητα του να «εξαγνίζει» άλλους χώρους διάθεσης που υπαγορεύουν τα οικονομικά συμφέροντα.
3. ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ :
Την Δευτέρα 18.4.2016 ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου  θα ενημερώσει την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για τις ελλείψεις των Φαρμάκων και  θα αιτηθεί την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για τα  αίτια των ελλείψεων που θέτουν σε κίνδυνο την Δημόσια Υγεία .
Στην Γενική Συνέλευση , πέραν της έγκρισης των  οικονομικών απολογισμών  και του ΚΑΕΦ  ( ετών 2011 – 2014) έγινε εκτενής αναφορά της μέχρι  σήμερα πορείας της ΕΤΕΣΤΑ και  των προοπτικών της και των πρωτοβουλιών  του ΔΣ :
1) Για τις συνενώσεις  Φαρμακείων
2) Για την Διασφάλιση της άμεσης σχέσης του φυσικού χώρου των φαρμακείων με τα ηλεκτρονικά καταστήματα φαρμακείων
3) Την ενίσχυση του αντικειμένου των φαρμακείων  (μέσω των γαληνικών σκευασμάτων) δια του ΙΔΕΕΑΦ
4) Την υποβολή πρότασης στο Υπουργείο Υγεία  για την  χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ , προγράμματος με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για την ορθή χρήση των ΜΥΣΥΦΑ.
Επίσης:

Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ καταδικάζει την τακτική της ΟΣΦΕ όσον αφορά την εμπλοκή της στην διαμόρφωση της ΚΥΑ.
Συγκεκριμένα, δια των ηγετικών στελεχών της συμμετείχε και διαπραγματεύτηκε, ως μη όφειλε, εν αγνοία του ΠΦΣ, για ένα θέμα που άπτεται του συνόλου του κλάδου εξυπηρετώντας τα στενά συμφέροντα μια ισχνής μειοψηφίας, ούτε καν του συνόλου έστω των συνεταιρισμένων φαρμακείων.
Η συγκεκριμένη παράγραφος παρέμεινε στην ΚΥΑ παρ΄ όλες τις διαμαρτυρίες του ΠΦΣ χωρίς αυτήν την στιγμή να έχει προσβληθεί δικαστικά από την μεριά της ΟΣΦΕ, δημιουργεί δε σημαντικά προβλήματα στο όλο πλαίσιο λειτουργίας των φαρμακείων.
1. Νομιμοποιεί και απενοχοποιεί την νέα ιδιοκτησιακή δομή που θέλει να επιβάλει η κυβέρνηση στο χώρο των φαρμακείων.
2. Ανοίγει την πόρτα στο ιδιωτικό χονδρεμπόριο να δραστηριοποιηθεί στον χώρο της λιανικής και είναι σίγουρο ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται δυσμενείς αν όχι καταστροφικές συνθήκες για την ανεξαρτησία και την λειτουργία του ατομικού φαρμακείου.
Η Γενική Συνέλευση του ΠΦΣ υποστηρίζει όλες τις ενέργειες του ΔΣ στην κατεύθυνση της ακύρωσης της συγκεκριμένης παραγράφου, καλεί δε την διοίκηση της ΟΣΦΕ να περιοριστεί στα καθήκοντά της και να σεβαστεί τον θεσμικό ρόλο του ΠΦΣ.
 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΠΙΣΤΟΦΙΔΟΥ