Αθήνα, 4/6/2021

Αρ. Πρωτ. 2620

Προς : Τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους της Χώρας

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Η Διοίκηση του ΕΟΠΥΥ  αποφάσισε να εισηγηθεί στο Υπουργείο Υγείας την αλλαγή του νόμου όσον αφορά την επιβολή clawback  σε παρόχους για τη χορήγηση των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων, εξυπηρετώντας συμφέροντα εισαγωγέων,  κατασκευαστών και προμηθευτών .

Θα πρέπει το Υπουργείο Υγείας να διευκρινίσει άμεσα ότι η απόφαση αυτή της Διοίκησης του ΕΟΠΥΥ να εισηγηθεί την αλλαγή του νόμου που ισχύει για χρόνια,  ΔΕΝ  αφορά  στα φαρμακεία μας που αποδεδειγμένα δεν δημιουργούν προκλητή ζήτηση  για τα προϊόντα που  διαθέτουν μέσω συνταγογράφησης  (αναλώσιμα σακχαρώδους διαβήτη, Σκευάσματα Ειδικής Διατροφής, καθετήρες κ.λ.π.)  και για ένα μεγάλο αριθμό  των οποίων οι τιμές αποζημίωσης  είναι χαμηλότερες ή και ίσες με τις τιμές αγοράς των προϊόντων.  Επομένως πολλά από αυτά  είναι και ζημιογόνα για τα φαρμακεία.

Η εν λόγω ενέργεια του ΕΟΠΥΥ είναι καθόλα αντισυμβατική και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα οριζόμενα στην από 2/1/2017  Συλλογική Σύμβαση μεταξύ του Π.Φ.Σ. και του Οργανισμού .

Έχουμε παρέμβει εγγράφως και προφορικώς γνωστοποιώντας την πλήρη αντίθεση μας στη πολιτική ηγεσία του Υπ. Υγείας, στη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ και στο ΔΣ του ΕΟΠΥΥ. Ήδη ζητήθηκε άμεση συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας και τη Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ.

Δεν θα επιτρέψουμε με κανέναν τρόπο να επιβληθούν στα φαρμακεία μας άδικα βάρη που αποδεδειγμένα δεν μπορούν να σηκώσουν και ανήκουν σε άλλους.

Το Δ.Σ. του Π.Φ.Σ. στη συνεδρίαση της 4ης Ιουνίου 2021 αποφάσισε ομόφωνα στην περίπτωση που το Υπουργείο Υγείας αποδεχθεί και νομοθετήσει την εισήγηση του ΕΟΠΥΥ να προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης των Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων λόγω της αντισυμβατικής συμπεριφοράς του Οργανισμού.

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ