Φαρμακείο
ΚΟΝΔΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ


Διεύθυνση
ΠΕΡΔΙΚΑ 4

Περιοχή
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Τηλέφωνο
2510836542