Φαρμακείο
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ


Διεύθυνση
ΦΙΛ.ΕΤΑΙΡΑΙΣ 5

Περιοχή
ΙΚΑ

Τηλέφωνο
2510220476