Φαρμακείο
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΝΑΖΛΟΥ


Διεύθυνση
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 6

Περιοχή
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Τηλέφωνο
2510837812