Author Archive

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Δ.Σ. ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ e-DAPY

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα, 26/10/2017
Αρ. Πρωτ. 3798

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Το Διοικητικό Συμβούλιο του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου στην έκτακτη συνεδρίαση του, την Τρίτη 24 Οκτωβρίου , συζήτησε μεταξύ άλλων τα προβλήματα που υπάρχουν λόγω της μη λειτουργίας του νέου συστήματος e –DAPY.
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφάσισε να συνεχίσει την αναστολή χορήγησης με πίστωση των ιατροτεχνολογικών προϊόντων, έκτος των αναλωσίμων σακχαρώδους διαβήτη, μέχρι να λειτουργήσει η νέα εφαρμογή.
Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αποφευχθεί η ταλαιπωρία ασθενών και φαρμακοποιών οι οποίοι χωρίς την λειτουργία του συστήματος δεν γνωρίζουν ποια προϊόντα καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ, σε ποιες τιμές και πώς και αν θα αποζημιώνονται.
Οι Φαρμακοποιοί έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια αναμονής και υπομονής , προσπαθώντας να συνεργασθούν με τον ΕΟΠΥΥ προκειμένου να μην επιβαρύνονται οι ασθενείς. Δυστυχώς όμως 10 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης, τα προβλήματα παραμένουν.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΓΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

FEK1571
FEK3475
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 1ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ 2

Επισυνάπτονται τρία έγγραφα από την Διεύθυνση Φαρμάκου του ΕΟΠΥΥ, τα οποία αφορούν:
– το Γενικό Έγγραφο, που αφορά στην ημερομηνία έναρξης των τιμών των αναλωσίμων που είναι η 23/10/2017 (πατήστε ΕΔΩ)
– το Γενικό Έγγραφο 1 για την κατάργηση του πίνακα 2 – ΣΕΔ (πατήστε ΕΔΩ)
(σας επισυνάπτουμε τα σχετικά ΦΕΚ) και
– το Γενικό Εγγραφο 2 που αφορά στα σκευάσματα από του στόματος γλουταμίνης (πατήστε ΕΔΩ)
ΦΕΚ 1571
ΦΕΚ 3475

ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 3727
Προς : 1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας
2. Περιφέρειες της Χώρας (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας)
Κοινοποίηση : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Πρόεδρος του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου.

Θέμα: «Ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων»
Ως είναι γνωστό, τόσο ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος όσο και πολλοί Φαρμακευτικοί Σύλλογοι και φαρμακοποιοί είχαν από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει και συνδράμει στη λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων για την ανακούφιση των ασθενών κοινωνικών ομάδων που πλήττονταν από την οικονομική κρίση.
Δεδομένων όμως των πρόσφατων νομοθετικών πρωτοβουλιών (Ν. 4368/2016 και ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.4.2016) με τις οποίες θεσπίζεται το δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ευλόγως τίθεται το ερώτημα ως προς τη σκοπιμότητα τόσο της συνέχισης λειτουργίας των ήδη λειτουργούντων κοινωνικών φαρμακείων, πόσω μάλλον της ίδρυσης νέων κοινωνικών φαρμακείων από Δήμους ή άλλους φορείς.
Για το λόγο αυτό ο Π.Φ.Σ. έχει ζητήσει από τον Υπουργό Υγείας την κατάργηση των κοινωνικών φαρμακείων, τα οποία ομολογουμένως προσέφεραν πολύτιμες υπηρεσίες κατά την περίοδο της κρίσης. Η ειδοποιός όμως διαφορά είναι ότι τα ήδη λειτουργούντα κοινωνικά φαρμακεία ήσαν αποτέλεσμα πρωτοβουλιών και κινητοποίησης των τοπικών κοινωνιών που ευαισθητοποιήθηκαν και έδωσαν εθελοντικώς λύσεις, και ουχί «επαγγελματικά» κοινωνικά φαρμακεία όπως τα υπό ίδρυση δημοτικά.
Το τελευταίο διάστημα ο Π.Φ.Σ. έχει καταστεί δέκτης αναφορών από Φαρμακευτικούς Συλλόγους ότι ορισμένοι Δήμοι στην χώρα έχουν εξαγγείλει την ίδρυση, στελέχωση και λειτουργία δημοτικών κοινωνικών φαρμακείων σε συνεργασία και με πόρους των οικείων Περιφερειών. Προέβη μάλιστα σε αποστολή σχετικών εγγράφων προς τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων επρόκειτο να ιδρυθούν και λειτουργήσουν κοινωνικά φαρμακεία από Δήμους. Επίσης εγκαίρως κοινοποιήθηκαν οι απόψεις του Π.Φ.Σ. επί του εν λόγω ζητήματος στον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, καθώς και στην Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου.
Ως έχουμε αναφέρει εγγράφως προς πάσα κατεύθυνση δεν υφίσταται θεσμοθετημένο, καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία το οποίο να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων.
Επίσης, ΟΥΔΕΝ αναφέρεται στην κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία περί της προμήθειας, χορήγησης και αποθήκευσης των φαρμάκων που χορηγούνται ανεξέλεγκτα από τα κοινωνικά φαρμακεία, πόσω μάλλον για την προμήθεια, χορήγηση και αποθήκευσης ναρκωτικών…
Έτσι ο Π.Φ.Σ. έχει εγκαίρως εγείρει τις σοβαρότατες ενστάσεις και ανησυχίες του ως προς το καθεστώς λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων που εξαγγέλλονται με ευκολία από τοπικούς παράγοντες, καθώς τίθενται μείζονα ζητήματα Δημόσιας Υγείας και προστασίας της υγείας των πολιτών από την ανέλεγκτη χορήγηση, προμήθεια και αποθήκευση φαρμάκων και ναρκωτικών. Είχε δε επισημάνει ότι δεν υφίσταται νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία που να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων εν γένει.
Κατόπιν σχετικής ενημερώσεως του Φαρμακευτικού Συλλόγου Ηλείας ότι επρόκειτο να ιδρυθεί και λειτουργήσει κοινωνικό φαρμακείο από τον Δήμο Ήλιδας, ο Π.Φ.Σ. προέβη άμεσα στην αποστολή της από 14.9.2017 εξωδίκου δηλώσεως προς 1) τον Δήμο Ήλιδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος, και 2) την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κοινοποιούμενης προς 1) τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό, 2) την Πρόεδρο του Ε.Ο.Φ., κ. Αικατερίνη Αντωνίου, 3) την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αμαλιάδος, 4) το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας, και 5) την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων). Με την εν λόγω εξώδικη δήλωση καλούσαμε τον Δήμο Ήλιδας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος 1) να προβούν στην διακοπή λειτουργίας του κοινωνικού φαρμακείου στην Αμαλιάδα, και 2) να απέχουν από οιανδήποτε ενέργεια για την επαναλειτουργία του εν λόγω κοινωνικού φαρμακείου, αναφέροντας ότι στην περίπτωση που δεν ενεργήσουν όλα όσα ανωτέρω ορίζονται, θα προσφύγουμε άμεσα ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων επί σκοπώ προστασίας της Δημόσιας Υγείας και της υγείας των πολιτών.
Το Υπουργείο Υγείας (Διεύθυνση Φαρμάκων και Προϊόντων Υγείας, Τμήμα Β΄) δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου Γ5(β)/Γ.Π./70644/26.9.2017 εγγράφου του σε απάντηση ερωτήματος της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Τμήμα Φαρμάκων – Φαρμακείων) αποδέχεται ότι: «Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας, σας αναφέρουμε ότι στην ισχύουσα φαρμακευτική νομοθεσία δεν υφίσταται θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικών Φαρμακείων».
Με το ανωτέρω έγγραφο το Υπουργείο Υγείας αποδέχεται πλήρως την θέση του Π.Φ.Σ. ότι δεν υφίσταται θεσμοθετημένο, καθορισμένο και σαφές πλαίσιο σύμφωνα με την κείμενη φαρμακευτική νομοθεσία το οποίο να ορίζει την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων.
Συνεπώς τίθεται πέραν πάσης αμφιβολίας μείζον ζήτημα νομιμότητας ως προς την ίδρυση και λειτουργία των κοινωνικών φαρμακείων από οιονδήποτε φορέα.
Λαμβανομένων υπ’ όψιν των ανωτέρω και κυρίως το ανωτέρω έγγραφο του Υπουργείου Υγείας παρακαλούμε όπως άμεσα α) οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι ενημερώσουν τα μέλη τους, και β) οι Περιφέρειες ενημερώσουν τους Δήμους της περιφέρειάς τους αναφορικά με το ζήτημα νομιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας των κοινωνικών φαρμακείων.
Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ κ. ΜΠΕΡΣΙΜΗ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αρ. Πρωτ.3721/19-10-2017
Προς
Τον Πρόεδρο
του ΕΟΠΥΥ κ. Σωτ. Μπερσίμη
Κοιν: α) Διεύθυνση Ελέγχου και Εκκαθάρισης
Υπόψιν κ. Γεωργίου Μπαθρέλλου
β) Διεύθυνση Φαρμάκου
Υπόψιν κας Παναγιώτας Λίτσα
Κατόπιν της τηλεφωνικής επικοινωνίας μας , στην οποία μας ενημερώσατε ότι το νέο ΦΕΚ. Β, 3491/5-10-2017, έχει ισχύ από 23/10/2017, αναμένουμε και την γραπτή επιβεβαίωσή σας. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι βρισκόμαστε στο δεύτερο 15νθήμερo του Οκτωβρίου και η εφαρμογή του e-dapy, για την καταχώρηση των γνωματεύσεων, δεν λειτουργεί, με αποτέλεσμα να έχει συσσωρευτεί ένας μεγάλος αριθμός χειρόγραφων γνωματεύσεων στα φαρμακεία.
Επίσης προκειμένου να αποφευχθούν πιθανά μελλοντικά προβλήματα κατά τον έλεγχο από τις ΠΕ.ΔΙ. των γνωματεύσεων που πρόκειται να καταχωρήσουμε μετά την λειτουργία της εφαρμογής, παρακαλούμε όπως μας απαντήσετε στα παρακάτω ερωτήματα:
1) Όταν λειτουργήσει η εφαρμογή του e-dapy, οι γνωματεύσεις θα καταχωρηθούν με την πραγματική ημερομηνία εκτέλεσης – όπως είναι και το ορθό – και προφανώς όχι με την τρέχουσα ;
2) Για όλο το χρονικό διάστημα που εκτελούσαμε χειρόγραφα τις γνωματεύσεις, η υπογραφή του παραλήπτη και η ημερομηνία εκτέλεσης της γνωμάτευσης, όπως και η σφραγίδα και η υπογραφή του παρόχου προστίθενται μπροστά στην γνωμάτευση του συνταγογράφου γιατρού και επομένως ΔΕΝ ΘΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ξανά υπογραφή παραλήπτη και παρόχου στο παραστατικό εκτέλεσης που θα εκδοθεί κατά την καταχώρηση της γνωμάτευσης; (ΣΣ. Η απάντηση είναι προφανής αλλά ορισμένες ΠΕ.ΔΙ. χρειάζονται την επιβεβαίωση της Υπηρεσίας).
3) Oι νέες τιμές που ανακοινώθηκαν στο τελευταίο ΦΕΚ , θα ισχύουν από τις 23/10/2017 ;
4) Σε περίπτωση που στις 23/10/2017 που θα ισχύσει το νέο ΦΕΚ και ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ του e-dapy, τα προϊόντα που δεν αποζημιώνονται από τον ΕΟΠΥΥ και τα οποία έχουν χορηγηθεί από τα φαρμακεία λόγω μη λειτουργίας της εφαρμογής του e-dapy, θεωρούμε αυτονόητο και παρακαλούμε επιβεβαιώστε το , ότι δεν θα υπάρξει καμιά περικοπή;
5) Οι γνωματεύσεις που έχουν εκδοθεί απλές – δίμηνες – τρίμηνες κ.λ.π. πριν τις 23/10/2017 θα ισχύουν για όλα τα φύλλα της έκδοσης τους;
6) Όταν θα λειτουργήσει η εφαρμογή του e-dapy, θα υποστηρίζει και τις παλιές τιμές σε πρωθύστερη ημερομηνία εκτέλεσης και τις νέες τιμές για μετά τις 23/10/2017;
Θεωρούμε επιβεβλημένο να υπάρχει αυτή η πρόβλεψη στην εφαρμογή διαφορετικά θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα κατά την καταχώρηση των χειρόγραφων γνωματεύσεων.
7) Τέλος παρακαλούμε η λίστα των υλικών με τους κωδικούς «ΕΑΝ» και τις τιμές αποζημίωσης να δίνονται σε διαχειρίσιμη μορφή (Excel) και όχι μόνο τα ΦΕΚ , ώστε να μπορούμε : α) Να τις γνωστοποιήσουμε στα μέλη μας μέσω του site του Π.Φ.Σ. β) Να μπορεί να γίνει αναζήτηση ενός υλικού μέσα από μια λίστα και γ) Να μπορούμε εύκολα να ομαδοποιήσουμε υλικά (π.χ. ξεχωριστά ταινίες διαβήτη, βελόνες , καθετήρες, ΣΕΔ κ.λ.π).
Εν αναμονή των απαντήσεών σας.
Με Τιμή
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΝΟΙΓΜΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΥΠΕΡ ΠΦΣ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Αθήνα, 16 Οκτωβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ. 3696

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ

Προς: Υπόχρεες φαρμακευτικές εταιρείες και φαρμακαποθήκες

Κοινοποίηση:
1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Υφυπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κ. Αναστάσιος Πετρόπουλος
Θέμα: «Άνοιγμα λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος για την κατάθεση της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις»
Ως γνωρίζετε, σύμφωνα με: α) την παρ. 14 του άρθρου 39 του Ν. 4387/2016 ως προσετέθη με την παρ. 6α του άρθρου δεύτερου του Ν. 4393/2016, και β) την παρ. 6 της υπ’ αριθμόν Φ. 80000/οικ. 61327/1484/ 2016 «Καθορισμός ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων και αγροτών από 1/1/2017 – Εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 39, 40 και 98 του ν.4387/2016» του Υπουργείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ορίζεται ότι όσον αφορά στο ΤΣΑΥ, καταργήθηκε η αναφερόμενη στο άρθρο 18 παρ. 2 του Ν. 3232/2004 προμήθεια ύψους 3% επί της εισφοράς φαρμακοποιών υπέρ του Π.Φ.Σ. Με το άρθρο 51 του Ν. 4387/2016 προβλέφθηκε η σύσταση του Ε.Φ.Κ.Α. και ορίστηκε ότι από 01.01.2017, οπότε και αρχίζει η λειτουργία του ως φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης, εντάσσονται στον Ε.Φ.Κ.Α. αυτοδίκαια οι υφιστάμενοι φορείς κύριας κοινωνικής ασφάλιση, με αποτέλεσμα οι εντασσόμενοι φορείς, περιλαμβανομένου και του ΕΤΑΑ, να απολέσουν την αυτοτέλεια τους. Καθώς έχει καταργηθεί ο μηχανισμός είσπραξης της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. που προβλέπεται στο άρθρο 61 του Ν. 3601/1928 ως ισχύει, χωρίς να έχει προβλεφθεί νομοθετικώς έτερος, οι υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις δεν εδύναντο να καταβάλουν τον εν λόγω πόρο (τον οποίο κατέβαλαν προηγουμένως στο ΤΣΑΥ).
Για την καλύτερη εξυπηρέτησή των υπόχρεων φαρμακευτικών επιχειρήσεων καθώς και επί σκοπώ προστασίας των συμφερόντων των φαρμακοποιών και του Π.Φ.Σ., και μέχρι να ρυθμιστεί νομοθετικώς η ανωτέρω εκκρεμότητα, ο Π.Φ.Σ. δυνάμει της υπ’ αριθμόν 11/13.9.2017 αποφάσεώς του Διοικητικού Συμβουλίου του και κατόπιν του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3350/18.9.2017 εγγράφου του, αιτήθηκε το άνοιγμα διαχειριστικού τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος.
Πράγματι δυνάμει του υπ’ αριθμόν πρωτοκόλλου 3093/29.9.2017 εγγράφου της Τράπεζα της Ελλάδος λάβαμε γνώση ότι έγινε δεκτό το αίτημα του Π.Φ.Σ. και έχει ανοιχθεί για τον ανωτέρω σκοπό λογαριασμός ταμειακής διαχείρισης με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΡΟΥ 0,4%» με ΚΑ 26184722 και ΙΒΑΝ : GR 43 010 0024 0000 000026184722.
Κατόπιν των ανωτέρω καλείστε όπως προβείτε σε κατάθεση στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό του συνόλου των οφειλομένων ποσών που αφορούν την εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. για το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 (και δεν έχουν καταβληθεί εν τω μεταξύ σε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ ή του ΤΣΑΥ) έως σήμερα.
Επίσης καλείστε όπως προβαίνετε εφεξής στην κατάθεση της εισφοράς φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. σε κατάθεση στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από την γενόμενη πώληση προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία.
Ακόμη, καλείστε όπως καταθέσετε στον Π.Φ.Σ. εντός του πρώτου πενθημέρου εκάστου μηνός:
α) το σχετικό καταθετήριο στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό,
β) αναλυτικές καταστάσεις των πωλήσεων των φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που έχετε πραγματοποιήσει κατά τον προηγούμενο μήνα προς φαρμακαποθήκες και φαρμακεία, δυνάμει των οποίων προκύπτει η παρακράτηση της εισφοράς φαρμακοποιών 4 τοις χιλίοις επί της χονδρικής τιμής πωλήσεως από τις υπόχρεες φαρμακευτικές επιχειρήσεις υπέρ του Π.Φ.Σ.,
γ) Αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. (μηνιαία ή τριμηνιαία), και
δ) Υπεύθυνη Δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας σας, νομίμως θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής, με την οποία θα δηλώνεται ότι το ποσό που κατετέθη στον ανωτέρω τραπεζικό λογαριασμό είναι το ορθό.
Τέλος, σε περίπτωση που έχετε ήδη προβεί σε κατάθεση οιουδήποτε ποσού που αφορά την εισφορά φαρμακοποιών 0,4% υπέρ Π.Φ.Σ. σε οιονδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του ΕΦΚΑ (ή ΤΣΑΥ) κατά το χρονικό διάστημα από 01.01.2017 έως σήμερα, παρακαλείστε όπως προσκομίσετε στον Π.Φ.Σ. τα ανωτέρω δικαιολογητικά που αφορούν την εν λόγω περίοδο.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΦΣ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
Με κεντρικό στόχο την ανάδειξη του Φαρμακείου της κοινότητας ως πυρήνα ενημέρωσης του πληθυσμού για θέματα Δημόσιας Υγείας , ο Πρόεδρος κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης και τα μέλη του ΔΣ του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου δίνουν το παρόν σε σημαντικές διοργανώσεις επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων και συλλόγων ασθενών.
Στο πλαίσιο αυτό ο Πρόεδρος του ΠΦΣ μετέβη στις 27 Σεπτεμβρίου , στην Κύπρο προσκεκλημένος του Παγκύπριου Φαρμακευτικού Συλλόγου , σε ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος του Φαρμακοποιού στο Γενικό Σχέδιο Υγείας Κύπρου» και ενημέρωσε του Κυπρίους Συναδέλφους για την λειτουργία της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Την ξεκάθαρη θέση ότι «το σύστημα υγείας στη χώρα μας πρέπει να είναι ασθενοκεντρικό και ότι πρέπει να εξασφαλιστεί η φαρμακευτική ή ιατρική περίθαλψη του έλληνα ασθενή στην έκταση που αυτός τις χρειάζεται, με αξιοπρέπεια και με τέτοιον τρόπο ώστε γρήγορα και η υγεία του να αποκατασταθεί και η επιστροφή του στην παραγωγή να επανέλθει, διατύπωσε ο κ. Θεοδοσιάδης, στην ομιλία του στο 16th Annual HEALTHWORLD Conference που διοργάνωσε στην Αθήνα, στις 4 και 5 Οκτωβρίου, το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο.
Στο ίδιο συνέδριο , όπου παραβρέθηκε και ο υπουργός Υγείας, ο κ. Θεοδοσιάδης ξεκαθάρισε ότι δαπάνες υγείας και ανταποδοτικότητα και ποιότητα υγείας είναι έννοιες αντιφατικές που δεν μπορούν να συνυπάρξουν. «Συνεπώς –τόνισε – πρέπει κάποια στιγμή να πούμε ευθέως στους πολίτες που ζορίζονται εν μέσω κρίσης ότι οι δείκτες υγείες αυξάνονται μόνο μέσα από την αύξηση των δαπανών για την υγεία».
Και κατέληξε «παίζουμε την κολοκυθιά κι εκ του αποτελέσματος λέμε στον φαρμακοβιομήχανο να δώσει clawback και rebate, στον φαρμακοποιό επίσης να δώσει rebate και στον ασφαλισμένο να βάλει όλο και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, τόσο βαθιά που στο τέλος να μην τον συμφέρει να πάει σε γιατρό του ΕΟΠΥΥ, αλλά να πληρώσει εξ ιδίων όλη την αξία των φαρμάκων που παίρνει. Και στο τέλος τα φέρνουμε έτσι που λέμε ότι η σπατάλη και η λαμογιά εξαφανίστηκαν. Κι είμαστε και εθνικά υπερήφανοι».
Εξάλλου μιλώντας σε στρογγυλό τραπέζι στο 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φαρμακοποιών που πραγματοποιήθηκε στις 6 και 7 Οκτωβρίου, αναφέρθηκε σε όλες τις διαχρονικά ατελέσφορες μνημονιακές επιλογές κατά των φαρμακείων ενώ στην τελετή έναρξης αναφερόμενος στην σύμπραξη όλων των φαρμακοποιών και τόνισε πώς «συνεχίζω να λέω ότι είμαστε στο ίδιο καράβι και μαζί πρέπει να βαδίσουμε, μαζί να αγωνιστούμε και μαζί θα βουλιάξουμε ή μαζί θα περάσουμε στην απέναντι όχθη»
Επίσης στις 11 Οκτωβρίου προσκεκλημένος του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας και του καθηγητή κ. Παναγιώτη Μπεχράκη, συμμετείχε ως ομιλητής με θέμα «Γρίππη: νεώτερα δεδομένα».
Ο κ. Θεοδοσιάδης υπεραμύνθηκε του εμβολιασμού και αναφερόμενος στους πολέμιους του εμβολιασμού ανέφερε χαρακτηριστικά «εσείς μπορείτε να αυτοκτονήσετε το παιδί σας όχι».
Την ίδια μέρα οι κ.κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Απόστολος Βαλτάς και Σεραφείμ Ζήκας συνοδευόμενοι από το νομικό σύμβουλο κ. Ηλία Δημητρέλλο , μετείχαν σε συνάντηση με εκπροσώπους του ΤΑΥΦΕ προκειμένου να βρεθεί λύση στο γνωστό πρόβλημα των εισφορών , δίχως όμως αποτέλεσμα. Σειρά έχουν πλέον από πλευράς ΠΦΣ, τα ένδικα μέσα
Στηρίζοντας τις προσπάθειες και των Συλλόγων Ασθενών, ο αντιπρόεδρος του ΔΣ του ΠΦΣ κ. Θανάσης Παπαθανάσης παραβρέθηκε σε εκδήλωση για τις Ρευματικές Παθήσει ς του Συλλόγου ΕΛΕΑΝΑ. Στον χαιρετισμό του είπε μεταξύ άλλων πώς τα φαρμακεία μπορούν να αποτελέσουν πυρήνα ενημέρωσης για τις ρευματικές παθήσεις, έτσι ώστε να έχουμε την καλύτερη δυνατή εξέλιξη.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Θρόμβωσης, στις 11 Οκτωβρίου ο κ. Θανάσης Παπαθανάσης παρευρέθηκε επίσης στη σημαντική εκδήλωση του ΙΜΕΘΑ με σύνθημα » Η Θρόμβωση μπορεί να προληφθεί».
Ο κ. Παπαθανάσης ανέφερε πως το Φαρμακείο ως Πυλώνας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας συμμετέχει ενεργά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών με στόχο τη βελτίωση των δεικτών υγείας του πληθυσμού και την εξοικονόμηση πόρων για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Γιατί η πρόληψη σώζει ζωές!
Εξάλλου στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής για την επιδημική έξαρση της ιλαράς, παρέστη ο κ. Στέλιος Καλογερόπουλος, μέλος του Δ.Σ. του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου, επισημαίνοντας την αναγκαιότητα της δωρεάν και απρόσκοπτης πρόσβασης όλων των πολιτών στα εμβόλια και την ανάγκη να θεραπευθούν όποια προβλήματα υπάρχουν στην εισαγωγή και διακίνηση των σκευασμάτων, τονίζοντας ότι λόγω της περιορισμένης επάρκειας, καθημερινά οι φαρμακοποιοί αγωνίζονται για να καλύψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε εμβόλια για την ιλαρά.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΟΥ ΕΚΠΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΠΟΔΟΣΕΩΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30 ΕΥΡΩ

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΝΠΔΔ
Αθήνα 13/10/2017
Αριθμ. Πρωτ. 3682

Προς : 1. Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός
2. Πρόεδρος του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., κ. Σωτήριος Μπερσίμης
3. Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Υπ’ όψιν κ. Ρηγάτου)

Θέμα: «Κατάργηση διατάξεως του ΕΚΠΥ περί μη αποδόσεως δαπανών κάτω από τριάντα ΕΥΡΩ των θεραπευτικών μέσων και προθέσεων που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης »
Επί σκοπώ καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και προστασίας της Δημόσιας Υγείας παρακαλούμε όπως προβείτε στην κατάργηση της διατάξεως του Παραρτήματος του άρθρου 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ. και δη η υπ’ αριθμόν ΕΜΠ5 «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Φ90380/25916/3294/2011 (ΦΕΚ 2456/Β΄/3−11−2011) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. Φ90380/5383/738/2012 (ΦΕΚ 1233/Β΄/11−4−2012) κοινή υπουργική απόφαση και ισχύει», ΦΕΚ Β΄ 3054/18.11.2012), δυνάμει της οποίας διατάξεως προβλέπεται ότι τα θεραπευτικά μέσα και οι προθέσεις που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης δύνανται να παρέχονται στους ασφαλισμένους εφόσον έχουν περιληφθεί στον ΕΚΑΠΤΥ και έχουν κοστολογηθεί από την ΕΠΥ με την ιδιαιτερότητα να μην αποδίδεται καμία δαπάνη στα ποσά έως τριάντα (30,00) ΕΥΡΩ.
Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.
Με εκτίμηση
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ

17o PHARMA point: «Το φαρμακείο στο… μικροσκόπιο»

Written by Στέφανος Σεραφειμίδης on . Posted in Νέα

Για 17η χρονιά, η Θεσσαλονίκη θα φιλοξενήσει το φαρμακευτικό συνέδριο-έκθεση PHARMA point που διοργανώνει ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017, στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης», και τελεί υπό την αιγίδα του Τμήματος Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ, του Τμήματος Φαρμακευτικής ΑΠΘ, του Τμήματος Φαρμακευτικής Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Το PHARMA point θα αποτελέσει και φέτος πόλο έλξης για χιλιάδες φαρμακοποιούς και εκπροσώπους της φαρμακευτικής αγοράς από όλη την Ελλάδα, ενώ θα συγκεντρώσει το ενδιαφέρον της πολιτικής και πολιτειακής ηγεσίας και της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Με κεντρικό μήνυμα «Το φαρμακείο στο… μικροσκόπιο», το 17ο PHARMA point επιδιώκει να «ερευνήσει» τις αλλαγές που παρατηρούνται στον χώρο του φαρμακείου, να «αναλύσει» τις συνέπειες και να αναζητήσει λύσεις. Το «παρών» στο συνέδριο θα δώσουν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επιστήμονες από τον χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του συνεδρίου περιλαμβάνει:

Στρογγυλά τραπέζια
– «Τα εμβόλια στο… μικροσκόπιο»

– «Ηλεκτρονικό εμπόριο από τα φαρμακεία»

– «Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τα φαρμακεία. Νέες προκλήσεις και προτάσεις»

Εκπαιδευτικό Σεμινάριο «Διαχείριση ασθενών στο φαρμακείο» με θέματα που αφορούν την ημικρανία και την ξηροφθαλμία.
Ενημερωτικές ομιλίες για θέματα επιστημονικού και επαγγελματικού ενδιαφέροντος
Σεμινάριο πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό
Ακόμη, στο πλαίσιο της κεντρικής εκδήλωσης του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου στις 12:30, ο πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Κυριάκος Θεοδοσιάδης, θα ανακοινώσει την αποχώρησή του από τη θέση του προέδρου του ΦΣΘ μετά από 19 συνεχόμενα χρόνια που την τίμησε.

Αναλυτικά το πρόγραμμα του συνεδρίου στο www.pharmapoint.gr.

Τέλος, στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» θα λειτουργήσει έκθεση όπου οι εταιρείες-εκθέτες θα έχουν τη δυνατότητα για πιο ουσιαστική επαφή με χιλιάδες φαρμακοποιούς και συμμετοχή στην προσπάθεια τόνωσης της φαρμακευτικής αγοράς.

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες