Άμεση Ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας

Written by antidoto on . Posted in Επιστημονικά-Διάφορα

Άμεση Ενημέρωση των Επαγγελματιών Υγείας για τη σύνδεση των συστηματικώς χορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν νιμεσουλίδη1 με τον κίνδυνο για ηπατικές βλάβες

Προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος για ηπατική βλάβη κατά τη διάρκεια θεραπείας με συστηματικώς χορηγούμενα προϊόντα νιμεσουλίδης, παρέχονται ακολούθως σημαντικές πληροφορίες ασφάλειας, περιλαμβανομένων νέων συστάσεων όσον αφορά τη διάρκεια της θεραπείας καθώς και νέες αντενδείξεις και προφυλάξεις.
Αυτή η ενημέρωση συμφωνήθηκε με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΜΕΑ) και τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ). 

Αλληλεπίδραση της Κλοπιδογρέλης

Written by antidoto on . Posted in Επιστημονικά-Διάφορα

H CHMP επικαιροποιεί την προειδοποίηση για τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν κλοπιδογρέλη
Μετά από ανάλυση των νέων στοιχείων σχετικά με τις πιθανές αλληλεπιδράσεις μεταξύ της κλοπιδογρέλης1 και των αναστολέων της αντλίας πρωτονίων (PPIs)2, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων έχει συστήσει την τροποποίηση της υφιστάμενης προειδοποίησης σχετικά με την ταυτόχρονη χρήση κλοπιδογρέλης με φάρμακα που περιέχουν PPIs.
Η κλοπιδογρέλη είναι ένα αντιαιμοπεταλιακό φάρμακο που χρησιμοποιείται για την πρόληψη προβλημάτων σχετικών με τους θρόμβους του αίματος, όπως την καρδιακή προσβολή ή τα εγκεφαλικά επεισόδια.

Ανάκληση παρτίδων Κλοπιδογρέλης

Written by antidoto on . Posted in Επιστημονικά-Διάφορα

Κλοπιδογρέλη

Η Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για τα φαρμακευτικά προϊόντα  για ανθρώπινη χρήση (CHMP) συνέστησε την ανάκληση όλων των παρτίδων των οκτώ (8) κεντρικά εγκεκριμένων γενόσημων φαρμάκων που περιέχουν κλοπιδογρέλη (Clopidogrel), για τα οποία η δραστική ουσία έχει παραχθεί από την Glochem Industries Ltd στο εργοστάσιό της στην Visakhapatnam (Ινδία). Τα φάρμακα που αφορά είναι:  Clopidogrel A1 Pharma,    Clopidogrel Acino, Clopidogrel Acino Pharma, Clopidogrel Acino Pharma GmbH, Clopidogrel Hexal, Clopidogrel Ratiopharm, Clopidogrel  Ratiopharm GmbH και Clopidogrel Sandoz. Ο Κάτοχος της Αδείας Κυκλοφορίας των προϊόντων είναι η εταιρεία Acino Pharma GmbH.

ΕΟΦ-Σημαντικές Υποδείξεις για τη χρήση νιμεσουλίδης

Written by antidoto on . Posted in Επιστημονικά-Διάφορα

Νιμεσουλίδη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) ολοκληρώνει την ανασκόπηση των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν νιμεσουλίδη και που προορίζονται για συστηματική χρήση 
Η χρήση της νιμεσουλίδης περιορίζεται στην αντιμετώπιση του οξέος άλγους και της πρωτοπαθούς δυσμηνόρροιας

Η Επιτροπή για τα Φαρμακευτικά Προϊόντα Ανθρώπινης Χρήσης (CHMP) του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΜΑ) έχει καταλήξει ότι τα οφέλη των φαρμακευτικών προϊόντων που περιέχουν νιμεσουλίδη και προορίζονται για συστηματική χρήση συνεχίζουν να υπερτερούν των κινδύνων για τη θεραπεία ασθενών με οξύ άλγος και πρωτοπαθή δυσμηνόρροια.  Ωστόσο, αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα δεν πρέπει πλέον να λαμβάνονται για την συμπτωματική

Downloads

Newsletter

Επικοινωνία

footer_logoΦαρμακευτικός Σύλλογος Καβάλας
     Τηλ: 2510 834200
Εmail: fs.kavala@gmail.com

Φωτογραφίες