Φυσιολογικές τιμές μικροβιολογικών εργαστηριακών εξετάσεων

Εξέταση Φυσιολογικές τιμές Μονάδα μέτρησης Aιματοκρίτης (Ht) Α:45+/-5, Γ:42+/-5 % Αιμοσφαιρίνη (Hb) Α: 14-18, Γ:12-16 g% Ερυθρά αιμοσφαίρια 4.200.000 -6.200.000 /μl Αιμοπετάλια 150.000-440.000 /μl Λευκά αιμοσφαίρια 5.000-10.000 /μl Τύπος λευκών αιμοσφαιρίων...

Κωδικοί ασθενειών της Ειδικής Συνταγής Ναρκωτικών

Στην ειδική συνταγή ναρκωτικών οι ασθένειες αναφέρονται πλέον μόνο με τους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς όπως παρακάτω:  κωδικός 303 αντί αλκοολισμός κωδικός 301 αντί διαταραχές προσωπικότητας κωδικός 307 αντί διαταραχές ύπνου κωδικός 345 αντί επιληψία κωδικός 300...

Πίνακας Αναβολικών Φαρμάκων

Πίνακας αναβολικών φαρμάκων για τα οποία απαιτείται συνταγή φυλασσόμενη επί διετία. Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΡΦΗ/ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 1 OXYMETHOLONE/ ΜΙΝΕΡΒΑ Δισκίο 50mg/Tab Oxymetholone BTXx100 (BLIST 10×10) 2 DECA DURABOLIN Ενέσιμο ελαιώδες διάλυμα 50mg/1ml...