Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 362

Προς: 1. Διοικητικό Συμβούλιο Π.Φ.Σ.

  1. Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Εκδίκαση προσφυγών του Π.Φ.Σ. κατά του rebate 0,8% στα off-patent φάρμακα»

Με το παρόν θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την 20η Ιανουαρίου 2021 συζητήθηκαν ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (14ο Τμήμα, Τριμελές) οι πρώτες προσφυγές που άσκησε ο Π.Φ.Σ. για λογαριασμό φαρμακοποιών, και συγκεκριμένα των κκ. Σεραφείμ Ζήκα, Εμμανουήλ Κατσαράκη και Αναστασίας Ρακιτζή, κατά πράξεων του ΕΟΠΥΥ με τις οποίες επιβλήθηκε στους ανωτέρω φαρμακοποιούς ποσό επιστροφής (rebate0,8% επί της λιανικής τιμής των συνταγογραφούμενων φαρμάκων αναφοράς μετά τη λήξη της περιόδου προστασίας (off-patent φάρμακα), κατ’ εφαρμογήν της παρ. 8 του άρθρου 34 του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ Α΄ 31) ως προστέθηκε με την παρ.2 του άρθρου 26 του Ν. 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105).

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα συζητηθούν και οι υπόλοιπες προσφυγές που έχει ασκήσει ο Π.Φ.Σ. για λογαριασμό φαρμακοποιών.

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνηση.

Με εκτίμηση,

Ηλίας Δημητρέλλος

Νομικός Σύμβουλος Π.Φ.Σ.