Αθήνα
,  27 Απριλίου 2021

Αριθμ. Πρωτ. 2040

Προς : Φαρμακευτικοί Σύλλογοι της Χώρας

Θέμα: «Νέες Φορολογικές Κλίμακες στις Ατομικές Επιχειρήσεις για το Οικονομικό Έτος 2020»

Σύμφωνα με το ν. 4646/2019, για εισοδήματα από επιχειρηματικές δραστηριότητες που αποκτήθηκαν εντός του 2020 από φυσικά πρόσωπα, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω αλλαγές στην κλίμακα φόρου εισοδήματος για τις φορολογικές δηλώσεις που θα γίνουν εντός του 2021:

 • Καθιέρωση φορολογικού συντελεστή  μειωμένου από το 22% στο 9% για τα πρώτα 10.000 ευρώ του ετησίου εισοδήματος.
 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 29% στο 28%, για το τμήμα του εισοδήματος από τα 20.000,01 έως τα 30.000 ευρώ.
 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 37% στο 36%, για το τμήμα του εισοδήματος από τα 30.000,01 έως τα 40.000 ευρώ.
 • Μείωση του φορολογικού συντελεστή από το 45% στο 44%, για το τμήμα του εισοδήματος από 40.000€ και άνω.

Συνοπτικά με το άρθρο 9 του νόμου 4646/2019 αντικαταστάθηκε το άρθρο 16 του ν.4172/2013 (ΚΦΕ) και η νέα κλίμακα του εισοδήματος που ισχύει από 1.1.2020 είναι η ακόλουθη:

Κλιµάκιο εισοδήµατοςΦορολογικός συντελεστής %Φόρος κλιµακίου (ευρώ)Σύνολο Εισοδήµατος(ευρώ)ΣύνολοΦόρου(ευρώ)
Για τα πρώτα 10000€9%90010000900
10000-2000022%2200200003100
20000-30000 28%2800300005900
Για κάθε επιπλέον ποσό εφαρμόζεται:         44% 
 • Με την αλλαγή των κλιμακίων φορολόγησης αλλά και με την κατάργηση για το 2020 της «Ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης», προκύπτουν ουσιαστικές μειώσεις στα ποσά πληρωμής.

Παρακάτω παρατίθενται μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα εκκαθαρίσεων για το 2020 και του οφέλους που υπάρχει σε σχέση με αντίστοιχα δεδομένα του προηγούμενου έτους:

Για καθαρά κέρδηΦόρος Εεισοδήματος(ευρώ)Εισφορά Αλληλεγγύης*(ευρώ)Τέλος Επιτηδεύματος**(ευρώ)Τελικό ποσό πληρωμής 2020Όφελος σε σχέση με το 2019
5.000,00450,000650,001100,00-650 
10.000,00900,000650,001550,00-1300
15.000,002.000,000650,002650,00-1366
20.000,003.100,000650,003750,00-1476
25.000,004.500,000650,005150,00-1766

Σύμφωνα με τα παραπάνω, για όσους θα δηλώσουν για το 2020 κέρδη από 3.000 έως 10.000 ευρώ – που είναι και οι περισσότεροι – οι μειώσεις φόρου εισοδήματος θα κυμανθούν από 390 έως 1.300 ευρώ. Σε ποσοστό δηλαδή, προκύπτει για αυτούς μείωση της ετήσιας φορολογικής επιβάρυνσης κατά 59%.

 • Για τις ΟΕ τις ΕΠΕ, τις ΙΚΕ, εφαρμόζεται φέτος συντελεστής φορολόγησης 24% ανεξαρτήτως ύψους κερδών.

Επίσης, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Υπ. Οικονομικών στις 22/4/21:

 • Μειώνεται από φέτος, σε μόνιμη βάση, για όλα τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 55%.
 • Μειώνεται, για τις επιχειρήσεις – νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες η προκαταβολή φόρου από το 100% στο 70% ειδικά για φέτος. (και 80% από τον επόμενο χρόνο)
 • Μειώνεται, σε μόνιμη βάση, από το 2022 (φορολογικό έτος 2021) ο
  συντελεστής φόρου όλων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, από το 24% στο 22%
 • Επεκτείνεται η μείωση κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες των
  ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και το 2022.
 • Επεκτείνεται η αναστολή ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στον ιδιωτικό
  τομέα και το 2022.

*Η «Ειδική εισφορά αλληλεγγύης» επιβαρύνει κάθε χρόνο από το 2011 και μετά, τα εισόδηματα που είναι μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ, ενώ επιβάλλεται κλιμακωτά με συντελεστές 2,2%-10%, στο τμήμα του ετησίου εισοδήματος που είναι άνω των 12.000 ευρώ.

**Το «Τέλος επιτηδεύματος» θεσπίστηκε το 2011 ως ελάχιστος φόρος εισοδήματος από τη δραστηριότητα των εμπορικών επιχειρήσεων και των ελευθέρων επαγγελματιών ούτως ώστε να ενισχυθούν τα δημόσια έσοδα της συγκεκριμένης περιόδου και έκτοτε συνυπολογίζεται κάθε χρόνο στη διαμόρφωση του τελικού πληρωτέου ποσού, χωρίς να έχει προσδιοριστεί χρονικό όριο για την κατάργησή του.(χαρακτηρισμένο ως έκτακτος φόρος, δεν εκπίπτει από το συνολικό εισόδημα ή από το φόρο της κλίμακας των φυσικών προσώπων που ασκούν επάγγελμα ή από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων).

Με Εκτίμηση,

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΛΤΑΣ                               ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΖΗΚΑΣ