• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την ατζέντα της όσο αφορά την παρουσίαση σχεδίων που για την υγεία και έχουν ήδη συζητηθεί και επεξεργαστεί τους τελευταίους δύο μήνες από την PGEU. O ΠΦΣ συμμετείχε ενεργά στη διαμόρφωση των τελικών προτάσεων παρέχοντας το απαραίτητο ενημερωτικό υλικό και παρουσιάζοντας τις θέσεις του. Ακολούθως η PGEU παρουσίασε τις θέσεις της για όλα αυτά τα ζητήματα στους αντιπροσώπους τον αντίστοιχων ευρωπαϊκών οργάνων. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπής θα παρουσιαστούν τα συγκεκριμένα θέματα από τον Αντιπρόεδρο Μαργαρίτη Σχοινά.
 •  Σχηματίστηκε μια ομάδα από 16 μεγάλες φαρμακευτικές εταιρείες με σκοπό τη συνεργασία όσο αφορά τη μαζική παραγωγή εμβολίων του COVID-19 όταν προκύψει κάποιο αποτελεσματικό εμβόλιο.
 • Σε δημόσιο διάλογο που έγινε μεταξύ ευρωβουλευτών, εκπροσώπων των φαρμακευτικών εταιρειών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων και άλλων φορέων παρουσιάστηκαν και προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχουν τα εμβόλια για τον COVID-19 ώστε να είναι αποτελεσματικά, ασφαλή και προσιτά.
 • Παρουσιάστηκαν κάποια στοιχεία και δεδομένα που αφορούν την επίδραση του Brexit σε επίπεδο φαρμακευτικής βιομηχανίας και αγοράς του φαρμάκου. Επίσης αναφέρθηκε η πιθανότητα το Ηνωμένο βασίλειο να αποκλειστεί από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας Horizon Europe.
 • Ανακοινώθηκε ο ορισμός της Γαλλίδας Ευρωβουλευτή και ογκολόγου Véronique Trillet-Lenoir σαν υπεύθυνη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το σχέδιο BECA κατά του καρκίνου με έμφαση την αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην πρόληψη, φροντίδα και επανένταξη στο φυσιολογικό τρόπο ζωής των ασθενών μετά το πέρας της θεραπείας.
 • Η Γερμανική Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου μέσω ανεπίσημης συνδιάσκεψης με τους Υπουργούς Υγείας έθεσε προς συζήτηση το ενδεχόμενο να αναλάβει η ΕΕ σημαντικότερο ρόλο στην αναμόρφωση του
  ΠΟΥ, ειδικά λόγω των νέων δεδομένων που προέκυψαν με την πανδημία του COVID-19.
 • Περισσότερα από 60 ηγετικά στελέχη εταιρειών βιοτεχνολογίας δεσμεύτηκαν να θέσουν τα συμφέροντα των ασθενών πάνω από το κέρδος μετά από παρεμβάσεις που έγιναν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω του υψηλού κόστους φαρμακευτικών προϊόντων αυτής της κατηγορίας, ειδικά μετά την υπόθεση Martin Shkreli που ανέβασε την τιμή ενός φαρμάκου κατά 5.000%.
 • Δημοσιοποιήθηκαν οδηγίες του ΠΟΥ που έχουν σκοπό να γίνουν πιο προσιτές οι τιμές των φαρμάκων ώστε είναι αυτά πιο προσιτά στους ασθενείς. Παρουσιάστηκαν διάφορες προσεγγίσεις ώστε να καλύπτουν διαφορετικές περιπτώσεις τιμολόγησης και αποζημίωσης των φαρμάκων, με διαφάνεια, πάντα, σε όλη τη φαρμακευτική προμηθευτική αλυσίδα.
 • Σε άρθρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε ο σημαντικός ρόλος των φαρμακοποιών της ΕΕ που συνέχισαν να ασκούν το επάγγελμά τους και να παρέχουν τις υπηρεσίες στους αδιάκοπα εν μέσω πανδημίας με έναν μέσο όρο 50-110 φαρμακοποιών ανά 100.000 κατοίκους στα κράτη μέλη.
 • Ερευνητές από το πανεπιστήμιο Penn State των ΗΠΑ ισχυρίζονται ότι ανέπτυξαν έναν αλγόριθμο που εντοπίζει τα παράνομα online φαρμακεία διαχωρίζοντάς τα από αυτά που λειτουργούν νόμιμα.
 • Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια πρόσφατη εκδίκαση που έγινε για υπόθεση που αφορούσε τη Γαλλία για πωλήσεις μέσω φαρμακευτικού e-shop από την Ολλανδία, αποφάσισε ότι: «Ένα κράτος προορισμού διαδικτυακής υπηρεσίας πωλήσεων που σχετίζονται με ΜΗΣΥΦΑ δεν μπορεί να απαγορεύει στα φαρμακεία που είναι εγκατεστημένα σε άλλο κράτος της ΕΕ να πωλούν τέτοια προϊόντα κάνοντας χρήση πληρωμένης αναφοράς σε μηχανές αναζήτησης και ιστότοπους σύγκρισης τιμών. Ωστόσο, ένα τέτοιο κράτος μέλος προορισμού μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να περιορίσει τη διαφήμιση, να απαγορεύσει τις προσφορές για φάρμακα και να απαιτήσει να συμπεριληφθεί ένα ερωτηματολόγιο υγείας στη διαδικασία παραγγελίας φαρμάκων στο Διαδίκτυο.»
 • Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) ξεκίνησε μια προσπάθεια αξιολόγησης του εμβολίου που αναπτύσσει η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης βάσει των δεδομένων που υπάρχουν διαθέσιμα έως αυτή τη στιγμή.
 • Η επιτροπή ασφάλειας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων ξεκίνησε τη συλλογή στοιχείων με σκοπό την έκδοση αναφοράς για την οξεία νεφρική βλάβη που εμφάνισαν ασθενείς με COVID-19 στους οποίους χορηγήθηκε ρεμντεσιβίρη.

Ανασκόπηση εβδομαδιαίων δράσεων του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου

 • Ενημερώσαμε την PGEU μέσω συμπλήρωσης ερωτηματολογίου αναφορικά με το ποιες υπηρεσίες παρέχονται στα φαρμακεία της Ελλάδας και τι είδους διαφοροποιήσεις υπήρξαν εν μέσω την πανδημίας και ιδίως του lock down.
 • Καταθέσαμε τις προτάσεις μας πάνω σε προσχέδιο που αφορά πιθανές αλλαγές στο βασικό πρόγραμμα σπουδών των Φαρμακευτικών Σχολών των χωρών της ΕΕ και είναι υπό επεξεργασία εδώ και κάποιους μήνες στα όργανα της PGEU.
 • Εξηγήσαμε το ισχύον θεσμικό πλαίσιο διάθεσης των ΦΥΚ και πως επηρεάζει τη φαρμακευτική αγορά διαθέτοντας κλειστή φαρμακευτική δαπάνη στη χώρα μας. Αυτή η ενημέρωση έγινε στα πλαίσια μελέτης της PGEU για την προσβασιμότητα στα φάρμακα και την ανθεκτικότητα των συστημάτων υγείας.
 • Αναλύσαμε τον τρόπο που λειτουργούν οι Συνεταιρισμοί Φαρμακοποιών ώστε να επιτυγχάνονται μαζικές αγορές φαρμάκων και παραφαρμάκων προς όφελος των φαρμακείων. Επιπλέον, αναφερθήκαμε και σε άλλα μοντέλα μαζικών αγορών που αφορούν μόνο παραφάρμακα και συναντώνται σποραδικά σε διάφορες περιοχές της επικράτειας.